Αντιστράτηγος Διοικητής 1ης ΥΠΕ

Το 2001 υπουργός Υγείας ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος.
Όταν διαβουλεύονταν με τους εκπροσώπους των νοσοκομειακών γιατρών για το νόμο 2889/2001 είχε επισημανθεί πως η εισαγωγή για πρώτη φορά του όρου « Διοικητής» για τους επικεφαλής Νοσοκομείων και ΔΥΠΕ θύμιζε στρατό ή αστυνομία και καλό ήταν να αντικατασταθεί από άλλη ονομασία. Ο κ. Παπαδόπουλος ήταν ανένδοτος και η ορολογία παρέμεινε στο νόμο.
Έκτοτε, παρά την αντιαισθητική ορολογία, δε διορίστηκε ποτέ στρατιωτικός ή αστυνομικός ως Διοικητής Νοσοκομείου ή ΥΠΕ.
Όμως ήγγικεν το πλήρωμα του χρόνου.
Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας διορίζεται ο κ. Παναγιώτης Στάθης, Αντιστράτηγος ε.α της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς καμία γνώση ή εμπειρία στις υπηρεσίες υγείας (δείτε εδώ το βιογραφικό).

Αν υπάρχει συνέπεια ο υπουργός Υγείας οφείλει να διορίσει απόστρατους συνταγματάρχες ως Διοικητές Νοσοκομείων και λοχαγούς ως μέλη των Διοικητών Συμβουλίων, ενώ οι γιατροί ΕΣΥ, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, πρέπει, εκτός της λευκής ποδιάς να φορούν και αρβύλες.
Αργότερα βλέπουμε πως θα προσφωνούνται και οι βαθμοί των γιατρών ΕΣΥ..