Αντισυνταγματική απόφαση του Ανδρέα Λοβέρδου

style=”PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1.3em 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόφαση του πρώην υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου (του 2012) που χορηγούσε ουσιαστικά τίτλο καθηγητή σε μη Πανεπιστημιακούς.


style=”PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1.3em 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>Κατά της υπουργικής απόφασης είχαν προσφύγει στο ΣτΕ Πανεπιστήμια, Σύλλογοι καθηγητών ΑΕΙ, καθηγητές ιατρικής, κ.λπ. και ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση (υπ΄ αριθμ. Υ10α/Γ.Ποικ. 42832/2012) των υπουργών Υγείας και Παιδείας για την «απονομή τίτλου κλινικού καθηγητή σε ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό συντονιστή διευθυντή».


style=”PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1.3em 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>Η Ολομέλεια του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου με την υπ΄ αρίθμ. 1469/2016, έκανε δεκτή την προσφυγή των Πανεπιστημίων, κ.λπ. και ακύρωσε την επίμαχη υπουργική απόφαση ως αντισυνταγματική, κρίνοντας ότι οι διατάξεις της εν λόγω υπουργικής απόφασης που αφορούν «το θεσμό του κλινικού καθηγητή προσκρούουν στο Σύνταγμα και ειδικότερα στις αρχές της Ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ που κατοχυρώνονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος, όσο και προς τις αρχές της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας, εφόσον με την εισαγωγή του θεσμού αυτού το εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο των Ιατρικών Σχολών επιτελείται πλέον από πρόσωπα που παρουσιάζουν ανομοιογένεια από άποψη προσόντων, καθηκόντων και ευθύνης».


style=”PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 1.3em 0px; PADDING-RIGHT: 0px”>Στο ΣτΕ, μεταξύ των άλλων, είχαν προσφύγει: 1) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 4) Πανεπιστήμιο Πατρών, 5) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 6) Πανεπιστήμιο Κρήτης, 7) «Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών», 8) «Ένωση Καθηγητών Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών» («Ε.Κ.Ι.Π.Α.»), 9) «Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.», 10) «Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο», 11) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Α.Ε.Ι., κ.λπ.