Αντισυνταγματική κρίθηκε η προσωποκράτηση για χρέη προς το Δημόσιο

p> Αντισυνταγματικό κρίθηκε κατά πλειοψηφία (8-5) από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο το μέτρο της προσωποκράτησης για χρέη προς το Δημόσιο.

Η υπόθεση έφτασε στο ΑΕΔ λόγω των αντίθετων αποφάσεων που είχαν εκδοθεί για το ζήτημα της προσωποκράτησης για χρέη προς το Δημόσιο μεταξύ των Ολομελειών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει ότι η προσωποκράτηση είναι αντισυνταγματική, ενώ η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είχε κρίνει ότι είναι συνταγματική.

Το ΑΕΔ τάχθηκε υπέρ της απόφασης του ΣτΕ και έκρινε ότι η προσωποκράτηση είναι αντίθετη στις συνταγματικές επιταγές που προβλέπουν ότι ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

Επισημαίνεται ότι με νομοθετική ρύθμιση το όριο απαγόρευσης της προσωποκράτησης για χρέη προς το Δημόσιο αυξήθηκε από τα 30.000 ευρώ στα 150.000 ευρώ.