Απαλλαγή του Τάκη Γεωργακόπουλου, πρώην αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, από το Πειθαρχικό του Ι.Σ.Α.

ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΚΕ από κάθε κατηγορία, με ομόφωνη απόφαση του πειθαρχικού του ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών), ο Πνευμονολόγος, διευθυντής ΜΕΘ στο Γ.Ν. Πάτρας ”Άγιος Ανδρέας”, Τάκης Γεωργακόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ.

Στο πειθαρχικό συμβούλιο είχε παραπεμφθεί το 2018-2019 επειδή, κατά την άποψη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Α., ως Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ, έκανε έλεγχο στην συνταγογράφιση των γιατρών και ζητούσε ”έγγραφες εξηγήσεις” όταν η αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ διαπίστωνε παρατυπίες ή και παραβάσεις των διατάξεων του ΠΔ 121/2008 από τους γιατρούς κατά τη συνταγογράφιση.

Θυμίζουμε πώς ο γιατρός Τάκης Γεωργακόπουλος, αν και μέλος του Ι.Σ. Πάτρας, και το επίμαχο διάστημα ασκούσε Διοικητικό έργο, ελέγχθηκε πειθαρχικά από τον Ι. Σ. Αθήνας χωρίς να υπάρχει καμιά καταγγελία σε βάρος του και παρά το γεγονός ότι ο Ι.Σ. Πάτρας είχε ήδη λάβει απόφαση από τον Ιούλιο του 2018 πώς ”η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε γιατρό που ασκεί καθήκοντα αντιπροέδρου Δημόσιου οργανισμού, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων ενός Ιατρικού Συλλόγου, αφού αρμόδιος να τον ελέγξει είναι ο υπουργός” και η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο.

Παρά ταύτα, ο Ι.Σ. Αθήνας επέμεινε -αν και αναρμόδιος- να τον παραπέμψει στο δικό του Πειθαρχικό Συμβούλιο (για δεύτερη φορά!), απ’ όπου τελικά αθωώθηκε με ομόφωνη απόφασή, στις 25/11/2021.