Απάντηση στον Διοικητή για τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ

 

ΠΡΟΣ

 

Διοικητή Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Τμήμα Προσωπικού

Τμήμα Μισθοδοσίας

Ιατρική Υπηρεσία

 

Σε απάντηση του εγγράφου πού αποστείλατε στην Ένωση γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, με αριθμό πρωτοκόλλου 2592 και ημερομηνία παραλαβής 17/04/2012 με την νομική γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους για τις επισχέσεις γιατρών με ημερομηνία 07/07/2010, αποστέλλομε

  1. την γνωμοδότηση του κ. Μιχαήλ δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω,

  2. την Δικαστική απόρριψη άρσης επίσχεσης στα Χανιά και

  3. την Παραίτηση του Νοσοκομείου Πεντέλης από το δικόγραφο κατά της επίσχεσης των γιατρών.

Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι

  1. Δεν έχετε ως διοικητής υπογράψει πρόγραμμα εφημεριών για τον μήνα Απρίλιο, δεν έχετε εγγυηθεί την ασφάλεια και την αποζημίωση του προγράμματος πού εκτελείται ως σήμερα άτυπα και παράνομα, δεν έχετε πρόταση υλοποιήσιμη για το πρόγραμμα εφημεριών από τώρα και στο εξής.

  2. Δεν έχετε απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα πού σας ετέθησαν σε συνάντηση με την Ένωση.

  • Ποιος ευθύνεται και ποιος αναλαμβάνει καθήκον για ότι προκύψει στους νοσηλευόμενους ασθενείς κατά τις ώρες πού ο γιατρός του τμήματος είναι σε εφημερία ετοιμότητας ή μικτή πού περιέχει 10 ώρες ετοιμότητα. Ποιος θα επιληφθεί του επείγοντος μέχρι να προσέλθει ο εφημερεύων από το σπίτι του;

  • Πως γιατρός σε εφημερία ετοιμότητας θα δεχτεί εισαγωγή νέου-ασταθούς ασθενούς;

  • Ποιος είναι υπεύθυνος για να καλέσει από το σπίτι του ένα γιατρό πού βρίσκεται σε εφημερία ετοιμότητας;

Η Ένωση θα εισηγηθεί στην συνέλευση διακοπή της επίσχεσης, αφού προχωρήσετε σε πλήρη αποζημίωση όλων των δεδουλευμένων εφημεριών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και αφού υπογράψετε έγκυρο, υλοποίησιμο, ασφαλές για τον άρρωστο και εμπρόθεσμα αποζημιούμενο πρόγραμμα εφημεριών για την λειτουργία του νοσοκομείου.

 

Για την Ένωση γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου

ο πρόεδρος

Σαριδάκης Ιωάννης