Απάντηση της ΕΙΝΑ στο Δελτίο Τύπου της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Πατρών

p>

Αρ. Πρωτ: 3/19-1-2010                        Πάτρα, 19 Ιανουαρίου  2010

Προς 

  • Τα Μ.Μ.Ε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ε.Ι.Ν.Α. ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

       Αναφορικά με το σημερινό Δελτίο Τύπου της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (κλικ εδώ), η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας έχει να επισημάνει τα εξής:

  1. Η κατά νόμον αυτοτέλεια των γιατρών του Ε.Σ.Υ. μέσα στο Π.Γ.Ν.Π. είναι δεδομένη από το σύνολο της Νομοθεσίας που διέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν απορρέει μόνο από τον «Νόμο Αβραμόπουλου» όπως διατείνεται η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, μιλώντας για “επαπειλούμενη διάλυσης της δομής και λειτουργίας” ουσιαστικά προτρέχει να αναχαιτίσει την προδιαγραφόμενη χειραφέτηση των γιατρών του Ε.Σ.Υ. ώστε να συνεχίσει η μονοκρατορία των Πανεπιστημιακών Διευθυντών μέσα στο νοσοκομείο.
  3. Το Π.Γ.Ν.Π. είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., είναι νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. και όχι Πανεπιστημιακό, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και είναι Ν.Π.Δ.Δ.
  4. Οι υπάρχουσες Πανεπιστημιακές Μονάδες μέσα στο Π.Γ.Ν.Π. οπωσδήποτε είναι αυτοδύναμες πρώτον, είναι όμως φιλοξενούμενες δεύτερον, σε ένα νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. όπως είναι το Π.Γ.Ν.Π.
  5. Η καθ› όλα σύννομη ανάπτυξη Τμημάτων του Ε.Σ.Υ. μέσα στο Π.Γ.Ν.Π. δεν έγινε μέχρι τώρα λόγω ακραίας επεκτατικής τακτικής του Πανεπιστημίου και σφετερισμού εκ μέρους του της απόλυτης κυριότητας του νοσοκομείου.
  6. Σε κάθε περίπτωση οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία των Πανεπιστημιακών Διευθυντών οι οποίοι επ΄ ουδενί μπορεί να είναι προϊστάμενοί τους. Επιπλέον οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. προχωρούν στην κατεύθυνση της αυτονόμησης με γνώμονα οπωσδήποτε την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και την απόσειση της επί χρόνια παράνομης κηδεμόνευσης που υφίσταντο.

                      

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τερζής Στάθης

 

Ο Γραμματέας

Γιαννάκενας Κων/νος