Απάντηση της Κομισιόνστον Δ Παπαδημούλη: Σημαντική η υστέρηση της Ελλάδας σε κρίσιμους κοινωνικούς δείκτες

p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    · Κομισιόν: σημαντική η υστέρηση της Ελλάδας σε κρίσιμους κοινωνικούς δείκτες

    · Απάντηση του Επιτρόπου Σπίντλα στον Δημήτρη Παπαδημούλη

   

    Υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, χαμηλές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη καθώς και ανάγκη για ουσιαστικότερη προστασία του περιβάλλοντος είναι τα κυριότερα συμπεράσματα της Κομισιόν όσον αφορά τις επιδόσεις της Ελλάδας στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας της Λισσαβόνας. Αυτό προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Σπίντλα σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη. Πιο συγκεκριμένα, στην απάντηση του ο Επίτροπος αναφέρει ότι, παρόλη την πρόοδο που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία τελευταία χρόνια, κρίσιμα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μεγέθη εξακολουθούν να υστερούν κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα μεγέθη αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι:

    · «το ποσοστό του πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ύστερα από κοινωνικές μεταβιβάσεις παραμένει υψηλό, στο 20%»

    · «οι περιβαλλοντικοί δείκτες δείχνουν ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση»

    · «η χώρα ακόμα υποφέρει από σχετικά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικότερα μακράς διάρκειας. Τα ποσοστά απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων δεν παρουσιάζουν την ίδια πρόοδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»

    · «η ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) είναι χαμηλή, το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου»

   

    Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε τα εξής: «Το κοινωνικό έλλειμμα της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει δραματικό ακόμα και έναντι των ισχνών κοινωνικών στόχων της Λισσαβόνας. Παρά τις πληθωριστικές «μεταρρυθμιστικές» εξαγγελίες της κυβέρνησης, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί δραματικά σε κρίσιμα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η καταπολέμηση της φτώχειας, η αύξηση της απασχόλησης, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων βρίσκονται έξω από τις νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές προτεραιότητες»

   

    21-2-2007 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Η πλήρης απάντηση του Επιτρόπου κ Σπίντλα καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του ΣΥΝ στο Ευρωκοινοβούλιο στην ιστοσελίδα www.syn-europe.gr