Απάντηση του υπουργείου Υγείας στο ΠΑΣΟΚ.

p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
   

   
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2007

  

   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   
   

    Αναφορικά με τις σημερινές δηλώσεις του υπεύθυνου Υγείας
και Πρόνοιας του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστου
Πρωτόπαπα, για τα ευαίσθητα θέματα των καρκινοπαθών, από το Γραφείο
Τύπου του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδόθηκε η
παρακάτω ανακοίνωση:

   

    «Η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αποζημιώνουν «παρηγορητικές θεραπείες», δηλαδή τη χρήση
φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.

   

    Το 2006 ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε περισσότερες
από 120 παρηγορητικές θεραπείες ασθενών, κατόπιν αξιολόγησης
βιβλιογραφικών στοιχείων τα οποία κρίθηκαν επαρκή. Η πλειονότητα των
περιπτώσεων αυτών, αφορά σε καρκινοπαθείς.

   

    Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2006, ο ΕΟΦ, επικαιροποίησε τις
ενδείξεις ογκολογικών φαρμάκων, προκειμένου να αποζημιώνονται από τα
ασφαλιστικά ταμεία και να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς με
γραφειοκρατικές διαδικασίες.

   

    Μόνο το 2006 αντιμετωπίστηκαν περισσότερες από 3.000
ατομικές παραγγελίες φαρμάκων που δεν είχαν άδεια κυκλοφορίας, καθώς
και πλήθος αντίστοιχων νοσοκομειακών παραγγελιών.

   

    Στόχος του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
είναι η άμεση πρόσβαση του πολίτη σε κάθε διαθέσιμη φαρμακευτική αγωγή,
υπό την προϋπόθεση ότι η αποτελεσματικότητα και η ασφαλής χρήση της
θεραπείας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες.

   

    Διασφαλίζουμε την έγκαιρη χορήγηση υψηλής ποιότητας
φαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες, μακριά από τυχόν
σκοπιμότητες και συμφέροντα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια
Υγεία.

   

   
Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις του κ. Πρωτόπαπα δεν απηχούν την πραγματικότητα και καταδεικνύουν έλλειψη ενημέρωσης».

   

   
Από το Γραφείο Τύπου