Απειλή από Κομισιόν για τα ιατρικά απόβλητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν δεν επανεξετάσει τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για τη σύναψη σύμβασης δημοσίων υπηρεσιών, σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στην 1η περιφερειακή υγειονομική υπηρεσία Αττικής (1η ΔΥΠΕ Αττικής).

Η Κομισιόν έστειλε χθες στην κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερη και τελευταία προδικαστική διαδικασία) ζητώντας την επανεξέταση του εν λόγω διαγωνισμού. Εκτιμά ότι η σύναψη της εν λόγω σύμβασης πραγματοποιήθηκε βάσει διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από ελληνικής πλευράς, θα ασκήσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.