Απειλούνται με κατάργηση οι συλλογικές συμβάσεις

 

Την «κερκόπορτα» της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ανοίγει η κυβέρνηση καθώς τις καταστρατηγεί ευθέως σε ΝΠΙΔ και στις ΔΕΚΟ, όπου το Δημόσιο κατέχει πάνω από το 50%.

Με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νομοσχεδίου για την εισοδηματική πολιτική ορίζεται πως «οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά των εργαζομένων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις μειώνονται κατά 7%».

Χθες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου κατέθεσε στη Βουλή προσθήκη για τη συγκεκριμένη παράγραφο σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις της παραγράφου αυτής κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής συμβάσεως εργασίας ή συμφωνίας».

Μείωση αμοιβών

Δηλαδή οι αμοιβές των εργαζομένων θα μειωθούν κατά 7% ακόμη κι αν το ύψος τους έχει καθορισθεί με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Σημειώνεται ότι για τα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ ισχύει και η μείωση κατά 30% των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας.

Με άλλη προσθήκη στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου ενισχύεται ο ρόλος των ειδικών συνεργείων για τη διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων τα οποία το Φεβρουάριο βρέθηκαν κάτω από το στόχο 10,8% του προϋπολογισμού. Εκτός από τους ελέγχους και επανελέγχους, τα ειδικά συνεργεία θα έχουν τη δυνατότητα να καταλογίζουν τα πρόστιμα και να επιδιώκουν την είσπραξη τους.