Απλήρωτες οι εφημερίες

 

Από 1ης Ιανουαρίου του 2008 οι νοσοκομειακοί γιατροί όταν εργάζονται εβδομαδιαίως πέραν των 48 ωρών, δεν θα μπορούν να πληρώνονται!

Πέρυσι υπήρξε προσωρινή ρύθμιση με αναστολή εφαρμογής των άρθρων 6 και 5 των ΠΔ 88/1999 και 76/205 και το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε «συγγνωστή πλάνη» στα αρμόδια όργανα που εξέδωσαν εντάλματα πληρωμής για υπερωρίες γιατρών των νοσοκομείων και δικαιολόγησε τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων για την αιτία αυτή έως τη λήξη του 2007.

Με την έλευση του 2008 υπάρχουν ήδη 9 καταγγελίες στην ΕΕ για το θέμα και με καμία δικαιολογία δεν αναγνωρίζεται ξανά… συγγνωστή πλάνη.

Γ.Κρ.