Από 1η Ιουνίου αρχίζει ο θεσμός της Πρωτοβάθμιας Υγείας

Από την 1η Ιουνίου 2011 θα αρχίσει η πλήρης εφαρμογή των νέων θεσμών της πρωτοβάθμιας υγείας, όπως αποφασίστηκε στην πρώτη συνάντηση των φορέων για τον νέο Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Δεν αλλάζει ότι ισχύει για τους γιατρούς του ΙΚΑ, διαβεβαιώνει ο Ανδρέας Λοβέρδος.

 

“Οι πολίτες στηρίζουν αυτή την πολύ σημαντική διαρθρωτική αλλαγή” τόνισε στην εισήγησή του ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στις πρώτες αποφάσεις του υπουργείου για τον νέο αυτόν φορέα, που προκύπτει από την ενοποίηση των τεσσάρων μεγαλύτερων Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων.

“Αποφασίσαμε” είπε ο κ. Λοβέρδος “να επιχειρήσουμε την καθολική εφαρμογή των νέων θεσμών της πρωτοβάθμιας υγείας την 1η Ιουνίου 2011. Δηλαδή να μην ξεκινήσουμε με πιλοτική εφαρμογή μόνο στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, είπε.

 

 1. Να ορίσουμε μέσα σε 15 μέρες τον διοικητή και τους δύο Υποδιοικητές του ΕΟΠΥΥ
 2. Να συγκροτήσουμε μια ομάδα διαχείρισης του συγκεκριμένου έργου. Αυτή η ομάδα αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς την κα Δρέττα, τον κο Πολύζο και τον κο Δημόπουλο καθώς και τους τέσσερις διοικητές των ταμείων ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ
 3. Να καταρτιστεί ο υγειονομικός χάρτης πρωτοβάθμιας υγείας, έως τα μέσα Απριλίου, προκειμένου να εντοπισθούν τα κενά σε ιατρικό προσωπικό
 4. Να οργανώσουμε τη θέσπιση και την εφαρμογή των δύο κρίσιμων Υ.Α. Αυτής που αφορά το προσωπικό και εκείνης που αφορά την ενοποίηση της παροχής υπηρεσιών

Και συγκεκριμένα:

α) Σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών, η ενοποίηση τους θα συνδυαστεί με την απαλλαγή των ασφαλισμένων από την ταλαιπωρία, τις ουρές, τον εξευτελισμό και τις πρόσθετες αδιαφανείς δαπάνες, την πολιτική ‘ο γιατρός κοντά στον πολίτη’ δηλαδή, με την ενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

β) Σε ό,τι αφορά το καθεστώς του προσωπικού, του ιατρικού, του υγειονομικού, του διοικητικού, αυτό ρυθμίζεται από το άρθρο 26 του νόμου, που καθορίζει πως το προσωπικό αυτό θα εργαστεί με το καθεστώς του, ως έχει σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε το άρθρο 26.Η επ΄ αυτού αντίθετη επιχειρηματολογία ξεφεύγει πια και από αυτά τα όρια του προσχήματος. Για το νέο ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, το καθεστώς θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, μετά από την εκπόνηση σχετικής οικονομικοτεχνικής μελέτης.

 

5. Την εποπτεία όλου του εγχειρήματος θα έχει η διυπουργική επιτροπή του άρθρου 31 του Ν.3863/2010 (Νέος Ασφαλιστικός Νόμος)

6. Να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της ένταξης των πέντε νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ, μια πολύ ριζοσπαστική αλλαγή, που ΄΄σκεπάστηκε΄΄ κατά τη διαδικασία ψήφισης του σχετικού νόμου”.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης τόνισε ότι ο νέος φορέας που δημιουργείται ήταν μια αναγκαιότητα, που με καθυστέρηση έρχεται να εφαρμοστεί στη χώρα μας.

Ο κ. Κουτρουμάνης προσέθεσε ότι η μέχρι σήμερα κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο κόστος με πολυδάπανες υπηρεσίες, χωρίς ανάλογη ποιότητα με μεγάλο χαμένο τον ασφαλισμένο και τόνισε ότι στόχος είναι η σωστή διαχείριση των πόρων και καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες.

“Γνωρίζουμε”, συνέχισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, “ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα συναντήσει πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Για το λόγο αυτό για να τα βγάλουμε πέρα, χρειαζόμαστε συνεννόηση και συμπόρευση με όσους πιστεύουν στο θεσμό της δημόσιας υγείας της οποίας σημαντικός παράγοντας και αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Με το νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή ρυθμίζονται σημαντικά θέματα όπως:

 • Η Νομική μορφή και το πρώτο Οργανωτικό και Διοικητικό σχήμα του νέου φορέα
 • Το εύρος του πληθυσμού που καλύπτει και το οποίο αντιστοιχεί στο 90% του συνόλου των ασφαλισμένων για παροχές σε είδος
 • Το καθεστώς χρηματοδότησης του νέου φορέα που είναι απόλυτα σαφές, υπακούει σε ενιαίους κανόνες και είναι επαρκές σε ότι αφορά τη βιωσιμότητά του νέου φορέα
 • Η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων ιατρών, διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων, του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στα ταμεία
 • Η μεταφορά και αξιοποίηση των νοσοκομείων του ΙΚΑ από το ΕΣΥ και τα νοσοκομεία του
 • Η ένταξη όλων των ελεγκτικών μηχανισμών που σήμερα είναι διάσπαρτοι στα ταμεία κάτω από μια ενιαία υπηρεσία που λειτουργεί στον ΕΟΠΥΥ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ)

Παράλληλα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προβλέπεται η σύνταξη ενιαίου κανονισμού παροχών για όλους τους ασφαλισμένους.

Αυτό σημαίνει κατά κύριο λόγο ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ θα έχουν ανεξαρτήτως ταμείου την ίδια δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στο γιατρό, στις εξετάσεις, στην προμήθεια των φαρμάκων και άλλων θεραπευτικών μέσων.

Πρώτο κρίσιμο θέμα αποτελεί ο νέος υγειονομικός χάρτης Πρωτοβάθμιας Υγείας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας σημεία για εύκολη πρόσβαση των ασφαλισμένων, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας.

Για το σκοπό αυτό καταγράφουμε και αξιοποιούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπάρχουσες δομές κυρίως του ΙΚΑ και των Κέντρων Υγείας.

Δεύτερο σημαντικό θέμα αποτελεί η σχέση των ιδιωτών γιατρών αλλά και όλων των επαγγελματιών του χώρου της υγείας με το νέο φορέα. Είναι προφανές ότι ο νέος φορέας αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ολιγοψώνιο που θα πρέπει να έχει καθαρούς κανόνες συνεργασίας με όλους τους παρόχους υγείας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και προσοχή το θέμα των γιατρών του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων.

Τρίτο ζήτημα αποτελεί το επίπεδο και η ποιότητα των παροχών ως βασικό στοιχείο του ενιαίου κανονισμού παροχών. Τα 4 ταμεία σήμερα παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές και το καθένα παρουσιάζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχών για όλους και αυτό θα το καταφέρουμε, όσο πετυχαίνουμε καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι στις προθέσεις μας να οδηγηθούμε σε μια εξίσωση προς τα κάτω των παροχών.

Με βάση τις παραπάνω τρεις ενότητες θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης τα παρακάτω θέματα, χωρίς να αποκλείουμε οτιδήποτε άλλο θεωρούν οι φορείς αναγκαίο:

 

 • Σύνδεση ΕΟΠΥΥ με Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία και υπογραφή συμβάσεων
 • Αναβάθμιση και αξιοποίηση των Υγειονομικών Μονάδων του ΙΚΑ. Ο ρόλος των μονάδων αυτών στο νέο φορέα
 • Οι όροι συνεργασίας των ιατρών του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων με τον ΕΟΠΥΥ, στο μέρος που αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ιδιωτικά ιατρεία τους
 • Οι συμβάσεις ιδιωτών ιατρών με τα ταμεία
 • Το πλαίσιο συμβάσεων με δημόσια και ιδιωτικά κέντρα για τις εργαστηριακές και κάθε είδους εξετάσεις
 • Πλαίσιο συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας
 • Διαμόρφωση πλαισίου για την ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασφαλισμένους
 • Πλαίσιο αξιοποίησης των Νοσοκομείων του ΙΚΑ, με την νέα τους μορφή
 • Κατανομή και σωστή αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των ταμείων και ΕΟΠΥΥ
 • Αρχές και κριτήρια για διαμόρφωση του νέου Υγειονομικού χάρτη πρωτοβάθμιας Υγείας.

Νέος ενιαίος κανονισμός παροχών σε είδος:

    o Ιατρική, φαρμακευτική, νοσοκομειακή περίθαλψη.

    o Πρόσθετη φροντίδα, προληπτική ιατρική.

    o Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλισμένων

    o Πιστοποίηση και αξιολόγηση μονάδων και παροχών

Χρονοδιάγραμμα και ενδιάμεσα βήματα για την ομαλή μετάβαση από το σημερινό καθεστώς στο νέο Φορέα”.