Από 1ης Νοεμβρίου εφαρμόζουμε 48ωρο

p>ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.)

 

Καβάλα 9/10/2008

 

Η Γενική Συνέλευση της ΕΓΕΣΥΚ πραγματοποιήθηκε στις 9-10-2008. Υπήρξε απαρτία των μελών της Ένωσης. Το θέμα της ήταν η εφαρμογή της Απόφασης της 14ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2008.

Η Γ.Σ. αρχικά ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Ένωσης για όσα συνέβησαν ως τώρα σε σχέση με τις αποφάσεις του Εκτάκτου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) και την άρνηση του Υπουργού Υγείας να συναντηθεί με τη διαπραγματευτική ομάδα της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. εν αναμονή της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση αυτή δικαιώνει πλήρως τους γιατρούς και πλέον αυτοί έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θέλουν να εφημερεύουν μέσα στα πλαίσια του εργασιακού χρόνου του σαρανταοκταώρου εβδομαδιαίως για τους ειδικούς γιατρούς και του 56ώρου για τους ειδικευόμενους, που τους επιτρέπει ο νόμος, ή επιθυμούν να συνεχίσουν να κάνουν  υπερεργασία με όλα τα επακόλουθα της επικινδυνότητας που προκύπτει από αυτήν. Την απόφασή τους αυτή οφείλουν να δηλώσουν ρητά και ανεπιφύλακτα προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, καταθέτοντας υπογραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις. Μετά την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων και τη διαδικασία των τοποθετήσεων, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1) Οι εφημερίες του ιατρικού προσωπικού για το μήνα Οκτωβρίου 2008 προγραμματίστηκαν ή/και εκτελέστηκαν από τους ιατρούς «καλή τη πίστη» σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπουργείου Υγείας(κατόπιν σχετικών εγγράφων περί αναστολής ισχύος των ΠΔ περί 48ώρου – 56ώρου τόσο για το 1οόσο και για το 2οεξάμηνο του 2008), αφού τα προγράμματα εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα και πριν δημοσιοποιηθεί η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου θα θεωρούνται δεδουλευμένες, και η παραμικρή καθυστέρηση καταβολής των σχετικών υπερωριακών αποζημιώσεων χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία (π.χ. υπογραφές από ιατρούς περί συναίνεσης υπέρβασης ωραρίου κλπ) θα σημάνει αυτόματα την έναρξη επίσχεσης εργασίας από τους ιατρούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

2) Όλοι οι γιατροί του Ν.Γ.Ν. Καβάλας και των Κέντρων Υγείας του νομού θα εναρμονίσουν το χρόνο εργασίας τους σύμφωνα με το νόμο, (όπως αυτός καθορίστηκε από τα ΠΔ 88/1999 και 76/2005, με τα οποία ενσωματώθηκαν στην εθνική Νομοθεσία οι ρυθμίσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 93/104 περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας), από την 1η Νοεμβρίου 2008. Αυτό σημαίνει ότι οι μεν ειδικοί γιατροί θα εργάζονται κατά μέσο όρο 48 ώρες την εβδομάδα οι δε ειδικευόμενοι 56. Ο χρόνος αυτός θα κατανέμεται τόσο στο πρωινό ωράριο όσο και στο χρόνο απογευματινής και νυκτερινής υπερωριακής απασχόλησης καθώς και στην απασχόληση κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Τη θέλησή τους αυτή θα δηλώσουν ρητά στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Δεν θα γίνει καμία περικοπή στην ασφαλή σύνθεση εφημερίας κάθε ημέρας, αλλά το πρόγραμμα θα καταρτιστεί ως την ημέρα που θα επαρκέσει ο προβλεπόμενος χρόνος εργασίας ανά ιατρό.

3) Οι γιατροί του Ν.Γ.Ν. Καβάλας πιστεύουν ότι είναι πλέον επιβεβλημένο να συναντηθεί ο Υπουργός Υγείας με τη Διαπραγματευτική Ομάδα της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και να συζητήσει σοβαρά τα δίκαια αιτήματα των γιατρών του Ε.Σ.Υ. Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να έρθει σε συνεννόηση με τους γιατρούς για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ. Δε θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για ένα ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ σύστημα υγείας που θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες εφάμιλλες των προσδοκιών των συμπολιτών μας . Καλούμε την κοινωνία να σταθεί δίπλα μας στον δίκαιο αγώνα μας.

 

 

 

 

         Ο Γραμματέας             Ο Πρόεδρος                                                     

 

       Παναγιώτης Ραφτόπουλος        Θεόδωρος Πλιακογιάννης