Από 1ης Νοεμβρίου καταθέτουμε προγράμματα 48/56 ωρών

p>ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

           ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

 

Σέρρες 17-10-200                                        Αρ.Πρωτ.103

 

Προς:Διοικητή Γ.Ν.Σ.

Κοινοποίηση: Διοκητή 4ηςΥ.ΠΕ

Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας

Πρόεδρο Επιστημονικής Επιτροπής

Δ/ντές Τμημάτων – Κ.Υ

 

Θέμα: Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Στις 16/10/2008 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευσης της Ε.Ν.Ι.Ν.Σ. με θέμα την εφαρμογή της  απόφασης της 14ηςΓεν. Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 26/6/2008.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ., που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, αναφέρει:

·         Ο νόμιμος  επιτρεπόμενος μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας είναι 48 ώρες για τους ειδικούς και 56 ώρες για τους ειδικευόμενους .

·         Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπέρβαση  του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας

·         Ο εργοδότης (Διοικητής , Διευθυντής) δεν  έχει το δικαίωμα να εντέλλεται την υπέρβαση  του μέγιστου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας.

 

Στο Έκτακτο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο αποφασίσθηκε να υπογραφεί κλαδική συμφωνία ώστε να εξασφαλισθούν αφενός η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων  αφετέρου  ανθρώπινα ωράρια και αξιοπρεπείς αμοιβές για τους γιατρούς. Από τον Ιούνιο έως σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. αμέλησε ( ! ) να συναντήσει την Διαπραγματευτική Ομάδα που είχε οριστεί από το Συνέδριο , προκειμένου να συζητηθούν οι όροι της συμφωνίας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη της τα παραπάνω η Γ. Σ. ομόφωνα  αποφάσισε:

 

1.      Οι ήδη δεδουλευμένες εφημερίες του ιατρικού προσωπικού προγραμματίστηκαν και εκτελέστηκαν από τους ιατρούς «καλή τη πίστη» σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπουργείου Υγείας (κατόπιν σχετικών εγγράφων περί αναστολής ισχύος των ΠΔ περί 48ώρου – 56ώρου τόσο για το Α’ όσο και για το Β’ εξάμηνο του 2008) αφού τα προγράμματα εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα και πριν δημοσιοποιηθεί η απόφαση της 14ης ΓΣΟ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, η παραμικρή καθυστέρηση καταβολής των σχετικών υπερωριακών αποζημιώσεων χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία (π.χ. υπογραφές από ιατρούς περί συναίνεσης υπέρβασης ωραρίου κλπ) θα σημάνει αυτόματα την έναρξη επίσχεσης εργασίας από τους ιατρούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

             

2.      Για τον Νοέμβριο 2008 θα κατατεθούν προγράμματα εφημεριών  με δύο εφημερίες για τους ειδικούς και τέσσερις για τους ειδικευόμενους εκτός. εάν μέσα στον μήνα Οκτώβριο 2008 υπάρξει ειλικρινής προσπάθεια από μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπ. Υγείας για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τους νοσοκομειακούς γιατρούς που θα αίρει τις σε βάρος τους σοβαρές αδικίες και που θα εναρμονίζεται με τις αποφάσεις του τελευταίου έκτακτου συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ. Δεν θα γίνει καμία περικοπή στην ασφαλή σύνθεση εφημερίας κάθε ημέρας, αλλά το πρόγραμμα θα καταρτιστεί ως την ημέρα που θα επαρκέσει ο  αριθμός των ιατρών. Για την αυτονοήτως προκύπτουσα αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου από την επομένη , η ευθύνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την πολιτεία.

 

3.      Η Ε.Ν.Ι.Ν.Σ. σε συνεργασία με τη νομική της συμβούλο θα επεξεργαστεί όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τα παραπάνω αναγραφόμενα και ρητώς δηλούμενα.

 

 

4.      Κοινοποίηση της απόφασης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τους Βουλευτές , την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

Για την ΕΝΙΝΣ

 

 

 

 

       Η Πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

Ευαγγελία Παπαστεφάνου                                Κων/νος Χασαπίδης