Από 1ης Σεπτεμβρίου καταργούνται τα Νοσοκομεία αναφοράς γρίπης

p>Με έγγραφο του ΕΚΕΠΥ από 1ης Σεπτεμβρίου καταργούνται τα Νοσοκομεία αναφοράς γρίπης και όλα τα νοσοκομεία της χώρας θα δέχονται κατά τη διάρκεια της εφημερίας τους ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης Α, εκτός από τα νοσοκομεία Κορμού της περιοχής Αθηνών

 

Το έγγραφο απευθύνεται στους Διοικητές ΥΠΕ προκειμένου να διαβιβαστεί στα νοσοκομεία της χώρας, υπογράφεται από τον Διοικητή ΕΚΕΠΥ κ. Ευσταθίου και έχει αριθμό πρωτοκόλλου 4798/24-8-09.

 

ΔΒ