Από κόσκινο νοσοκομεία και συγχρηματοδοτήσεις

Από ψιλό κόσκινο θα περάσουν οι ελεγκτές της Υπ.Ε.Ε τις δαπάνες και τις προμήθειες των νοσοκομείων, ενώ στο στόχαστρο της Υπηρεσίας βρίσκονται και οι επιχειρήσεις που, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συνδέονται με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους.

Για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων το υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει τις προσεχείς ημέρες από τους ΟΤΑ, αλλά και τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, πλήρεις καταλόγους με τις επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει αυτά τα έργα.

Πολύ πρόσφατα σε ελέγχους που διενήργησαν ελεγκτές της Υπ.Ε.Ε. εντόπισαν τεχνική εταιρεία που είχε εκδώσει πλαστά τιμολόγια συνολικού ύψους 27,5 εκατ. ευρώ προς άλλες τεχνικές εταιρείες που λειτουργούσαν ως υπεργολάβοι σε μεγάλα έργα του Δημοσίου και σήμανε συναγερμός στο υπουργείο Οικονομικών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θορυβημένη από την έξαρση της φοροδιαφυγής στον τομέα των συγχρηματοδοτούμενων έργων κυρίως με τη χρήση πλαστών και εικονικών στοιχείων έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στην εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ταυτόχρονα, στελέχη της Υπ.Ε.Ε. τις επόμενες εβδομάδες θα ξεσκονίσουν τις διευθύνσεις προμηθειών των νοσοκομείων σε όλους τους τομείς από τα φάρμακα και τις γάζες μέχρι και τα τρόφιμα, ενώ από τους ίδιους ελέγχους θα υποστούν και οι προμηθεύτριες φαρμακαποθήκες.

Η πολιτική ηγεσία τους υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών φέρεται αποφασισμένη να χτυπήσει τα κυκλώματα που δρουν στα νοσοκομεία μέσω των εκτεταμένων ελέγχων αλλά και με την αναδιοργάνωση του συστήματος προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών των νοσοκομείων.

Αναδιάρθρωση

Ηδη ο υπουργός Οικονομίας έχει προαναγγείλει ότι εντός του έτους θα ξεκινήσει η αναδιάρθρωση στον χώρο των δαπανών της υγείας, που αποτελούν, όπως είχε αναφέρει, βασική πηγή παραγωγής των δημοσίων ελλειμμάτων.

Στόχος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι ο έλεγχος των επιμέρους δαπανών των νοσοκομείων σε φάρμακα, αναλώσιμα υλικά και γενικώς στις προμήθειες, μέσα από την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθόδων.

Παράλληλα, σε ελεγκτικό κλοιό μπαίνουν, για μία ακόμη φορά. εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έκαναν ορθή χρήση των διατάξεών του, σε ότι αφορά στα φορολογικά ευεργετήματα αλλά και στις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις.

Οι ελεγκτές αφού εξετάσουν τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν θα διενεργήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους με προτεραιότητα σε αυτές που υπάρχουν στοιχεία ή υπόνοιες για φοροδιαφυγή.

Η εντολή από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι να διενεργηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατάχρησης των επιδοτήσεων από τους ιδιοκτήτες των εταιρειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της Υπ.Ε.Ε. θα ελέγξουν σε πρώτη φάση τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν και οι οποίες τηρούν βιβλία γ κατηγορίας Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις:

Ανώνυμες βιομηχανικές -Ανώνυμες εμπορικές με εισαγωγές – εξαγωγές. Ανώνυμες εμπορικές χονδρικού εμπορίου. Ανώνυμες εμπορικές με μεγάλο κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου.

Σημειώνεται ότι από ελέγχους που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια αποκαλύφθηκαν δεκάδες εταιρείες που υφάρπαξαν στο ακέραιο της επιδοτήσεις του αναπτυξιακού νόμου χωρίς να δημιουργήσουν τις προβλεπόμενες νέες θέσεις εργασίας ή να ανανεώσουν τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό.

Οι έλεγχοι θα είναι σύντομοι, καθώς στις οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί στον ελεγκτικό μηχανισμό περιγράφεται επακριβώς το είδος των ελεγκτικών επαληθεύσεων που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι φορολογικές Αρχές προσαρμοσμένες απόλυτα στα αναπτυξιακά κίνητρα.

Μεταξύ των επαληθεύσεων αυτών περιλαμβάνονται: ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τη χρηματοδοτική μίσθωση και την επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης, το κατά πόσο η επιχορήγηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον επενδυτή και όχι από τρίτο πρόσωπο, η εμφάνιση των επιχορηγούμενων ποσών στο αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης και οι πάσης φύσεως υπερτιμολογήσεις είτε για την αγορά μηχανημάτων είτε πρώτων υλών.

Αντώνης Σωτηράκος