Από σήμερα οι νέες τιμές στα φάρμακα

Ισχύει από σήμερα το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, το οποίο προβλέπει μειώσεις έως
και 27%. Το δελτίο, αφορά σε νέες τιμές για 12.150 φαρμακευτικά προϊόντα,( εκ
των οποίων περί τα 6.500 κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ενώ τα υπόλοιπα είναι
ανενεργά ), που υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αγορανομική διάταξη
3/2010.