Αποχή των γιατρών από τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Σε αναστολή των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών από την ερχόμενη Δευτέρα 4 Μαΐου καλεί τους ιδιώτες παθολόγους και οφθαλμιάτρους η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ).

Η ΕΕΛΙΑ καλεί επίσης τους ιδιώτες παθολόγους και οφθαλμιάτρους των δευτεροβάθμιων επιτροπών να προχωρήσουν από τις 4 Μαΐου σε αποχή από το έργο τους.

Η Ένωση διαμαρτύρεται για την πολύμηνη παράνομη κατακράτηση των αμοιβών των γιατρών για εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, αμοιβές τις οποίες οι τελευταίοι έχουν καταθέσει κανονικά στις τράπεζες, αλλά τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών αρνούνται από τον Οκτώβριο του 2008 να καταβάλουν στους γιατρούς.