Αποφάσεις

p> 

    Η Γενική Συνέλευση των γιατρών του Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας ΄Μποδοσάκειο΄ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 5/1/2011 , συζήτησε τα προβλήματα που προέκυψαν από την υπ΄αριθμ. 2/75264/22/30-11-2010 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών που μειώνει την δαπάνη των πρόσθετων εφημεριών για ασφαλή εφημέρευση στο 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης , καθώς και από την νομοθετική ένταξη του Νοσοκομείου μας στην Β΄ Ζώνη εφημέρευσης από την Γ΄ Ζώνη που μέχρι σήμερα ανήκε, με την τροπολογία του άρθρου 34 του Ν. 3896/2010.

Οι δύο αυτές αποφάσεις   περιορίζουν ακόμη περισσότερο τα κονδύλια για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών.

Αφού διαπίστωσε την αδυναμία κάλυψης του Νοσοκομείου  με εφημερίες για ολόκληρο τον μήνα ομόφωνα αποφάσισε:

 

α) να αποσύρει τα προγράμματα εφημεριών που έχουν κατατεθεί με το προηγούμενο καθεστώς

 

β)   να καταθέσει προγράμματα εφημεριών για τον μήνα Ιανουάριο μέσα στα όρια που καθορίζει ο Ν. 3868/2010 για την Β΄Ζώνη. Στα προγράμματα αυτά δεν θα περιλαμβάνεται καμιά πρόσθετη εφημερία. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά ξεκινώντας από 6 Ιανουαρίου και μετά θα κλείνουν οι κλινικές, ανάλογα με την στελέχωση της κάθε κλινικής.

 

γ) κανείς γιατρός δεν θα αναγκασθεί να εργασθεί σε απλήρωτη εργασία

 

Απαιτούμε:

1. την απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις εφημερίες

2. την απόσυρση της νομοθετικής απόφασης για μετάταξη του  Νοσοκομείου  μας όπως και των άλλων Νοσοκομείων της Δυτ. Μακεδονίας στην Β΄ Ζώνη

3. την απόσυρση της αναλογίας 5/1 για τις προσλήψεις στην υγεία και άμεση πρόσληψη των γιατρών που έχουν κριθεί από τα Συμβούλια Πρόσληψης.

4. την άμεση επιχορήγηση για τις πρόσθετες εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

Ζητά από το Δ.Σ της ΕΙΝΔΥΜ  να συντονίσει την κοινή δράση των Νοσοκομείων της Δυτ. Μακεδονίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς του Δήμου Εορδαίας καθώς και του Ν. Κοζάνης όπως και στους τοπικούς βουλευτές καθώς και στον τοπικό τύπο και να ενημερωθεί η κοινωνία μας για τα προβλήματα που θα προκύψουν με το κλείσιμο του νοσοκομείου.

 

 

Για την Γενική Συνέλευση

Ο Προεδρεύων

 

Χ.Κατσίνας