Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

 Η γενική συνέλευση των ιατρών του Τζανείου που πραγματοποιήθηκε στις 17-6-10:

  1. αποφάσισε την συνέχιση της επίσχεσης εργασίας που ξεκίνησε από 7- 6- 2010 απαιτώντας την πλήρη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών  Μαρτίου , Απριλίου στο ακέραιό τους.
  2. ζητάει τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας καταβολής των εφημεριών μηνιαίως.
  3. είναι αντίθετη στις περικοπές εφημεριών ειδικών και ειδικευομένων που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο μας.
  4. ζητάει την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
  5. αποφάσισε την συνεργασία – συντονισμό με τα υπόλοιπα νοσοκομεία που βρίσκονται σε διαδικασία κινητοποιήσεων με σκοπό την ενημέρωση – αντίδραση στο επικείμενο νομοσχέδιο.