Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

p>ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Ν.Ι.Θ.

 

· Επιστρέφουμε σαν απαράδεκτη την πρόταση νόμου του Υπουργείου Υγείας, τόσο όσο αφορά στο σκέλος της παράτασης του χρόνου λειτουργίας των νοσοκομείων με στόχο τη μετακύληση του κόστους στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας και την παραπέρα κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, όσο και στο σκέλος του νέου πρότυπου εφημέρευσης που εισάγει το επίδομα εφημεριών και την απλήρωτη εργασία.

·      Ζητάμε την άμεση υλοποίηση της συλλογικής συμφωνίας και του ν.3754/2009

 

Αποφασίζουμε:

1.      Την κατάθεση προγραμμάτων 48ώρου και 52ώρου για τους ειδικούς και τους ειδικευόμενους αντίστοιχα, με ασφαλείς συνθέσεις όπως έχουν εγκριθεί από τα επιστημονικά συμβούλια, με δήλωση ότι δε συναινούμε στην υπέρβαση του νόμιμου μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας.

2.      Να προβούμε σε ποινική δίωξη εναντίον κάθε υπεύθυνου που εξαναγκάζει γιατρούς σε υπέρβαση του νόμιμου ανώτατου ορίου του χρόνου εργασίας.

3.      Σε κάθε περίπτωση εντολής πραγματοποίησης εφημεριών μετά τη λήξη των προγραμμάτων 48ώρου και 52ώρου υλοποιούμε εφημερίες με ασφαλείς συνθέσεις, μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής.

4.      Καλούμε τις νοσοκομειακές επιτροπές και τους γιατρούς κάθε νοσοκομείου σε άμεση αντίδραση, με την κάλυψη ή και την παρουσία της Ε.Ν.Ι.Θ., απέναντι σε κάθε προσπάθεια περικοπής της σύνθεσης των προγραμμάτων εφημεριών όπως και σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής δεδουλευμένων.

5.      Προσφυγή  αν είναι δυνατόν της ΟΕΝΓΕ ή της Ε.Ν.Ι.Θ.  επί κωλυσιεργίας της ΟΕΝΓΕ, σε ένδικα μέσα, επί μείωσης από τους Διοικητές, της εγκεκριμένης από το επιστημονικό συμβούλιο σύνθεσης των προγραμμάτων εφημέρευσης,  επιπλέον των τοπικών κινητοποιήσεων.

6.      Με αφορμή τις πρόσφατες προσπάθειες ή απειλές δίωξης από Διοικητές, συναδέλφων που έκαναν δηλώσεις σχετικά με την επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργήθηκε στα νοσοκομεία από την έλλειψη υλικών, καλούμε τις νοσοκομειακές επιτροπές και τους γιατρούς κάθε νοσοκομείου σε άμεση αντίδραση, σε κάθε παρόμοια προσπάθεια ποινικοποίησης της έκφρασης και της δράσης συναδέλφων.

7.      Πραγματοποιούμε άμεσα συνελεύσεις κατά νοσοκομείο με στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων και τη μαζική και δυναμική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που αποφασίζονται

8.    Η ΕΝΙΘ να πιέσει τη διοίκηση του Ιπποκράτειου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα πληρωμής των εργαζόμενων  στο συνεργείο καθαρισμού.

9.    Νέα Γενική Συνέλευση της ΕΝΙΘ την Τετάρτη 30/6