Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

p>Η Γενική Συνέλευση των γιατρών του Νοσοκομείου και των ΚΥ της Χαλκιδικής μετά από διαλογική συζήτηση έκρινε ως ορθό και επιβεβλημένο να συμπορευτεί με την απόφαση που έλαβε στις 18 Φεβρουαρίου το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ και αποφάσισε να κατατεθούν προγράμματα εφημέρευσης με τέσσερις εφημερίες ανά γιατρό το μήνα Μάρτιο (αθροιστικά παντός τύπου εφημερίες)

Επίσης η Γενική Συνέλευση  αποφάσισε να ξεκινήσουν οι συνάδελφοι τη συμπλήρωση δηλώσεων επίσχεσης εργασίας, τις οποίες θα κρατήσει η Ενωση προκειμένου να τις υποβάλλει όποτε κριθεί αναγκαίο.

                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ.                       ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.