Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

p>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

           ΖΑΚΥΝΘΟΥ

“Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ”                   

 

                                                                                                              Ζάκυνθος   1 / 9 /2010

 

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

                                               (ΕΝΙΖ)

              

 

ΠΡΟΣ :      Διοικητικό Συμβούλιο του Γ. Ν. Ζακύνθου

 

Κοινοποίηση:             

·        Διευθύντρια Ιατρικής υπηρεσίας Γ. Ν. Ζακύνθου

·        Υ. Π. Ε.  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

·        Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

·        Επιστημονικό  Συμβούλιο

·        Σύλλογο Εργαζομένων 

·        ΜΜΕ

·        ΟΕΝΓΕ

 

Σήμερα, 1/9/2010,  συνήλθαμε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ομόφωνα αποφασίσαμε τα παρακάτω:

A)Σε σχέση με τα προγράμματα εφημεριών  μετά τον νέο νόμο:

 

«Κόκκινη γραμμή»  για την  ΕΝΙΖ  είναι η  υλοποίηση των ασφαλών προγραμμάτων εφημερίας του Επιστημονικού  Συμβουλίου  και  η  διεκδίκηση  με  κάθε πρόσφορο  μέσο της πλήρους, έγκαιρης και χωρίς «εκπτώσεις» αποζημίωσης τους.

Εξάλλου καμία χρηματοδότηση των εφημεριών των γιατρών  δεν μπορεί να προκύψει από λειτουργία  των  απογευματινών  ιατρείων  ειδικά στην Περιφέρεια.

Οφείλουμε παρά τις όποιες αντιδράσεις και αντιξοότητες να μην απεμπολήσουμε  τα  προγράμματα  τα  οποία  θεωρούμε  επιστημονικώς  ασφαλή  και  να μην  ενδώσουμε στην πίεση  να  καταθέσουμε προγράμματα που υπακούουν  στην πρακτική της προσαρμογής στα διαθέσιμα ευρώ.

 

Θυμίζουμε ότι το ποσό που καλύπτει το προβλεπόμενο, απο το νέο νόμο , επίδομα  εφημερευσης αντιστοιχεί  μόνο στο 70%  του ποσού που απαιτείται για να καλυφθει  με εφημερεύοντες γιατρούς το νοσοκομείο μας  και τις 30 ημέρες του μήνα.

Δηλαδή στην πράξη μας ζητούν  να εφημερεύουμε  με το 30% των εφημεριών  που θα πραγματοποιούμε,  απλήρωτες.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι     η λογική της αναμονής – με κάλυψη όλων των ημερών του μήνα  – στη βάση της καλής πίστης ότι τελικά θα προκύψουν έκτακτα  επιπρόσθετα κονδύλια από την περιφέρεια  προκειμένουν να καλυφθουν  στο σύνολό τους οι αναγκαίες και πραγματοποιούμενες εφημερίες για να λειτουργήσει ευρυθμα το Νοσοκομείο μας το μήνα Σεπτέμβρη,   δεν θα συνεχιστεί για τον Οκτώβρη αν  τα επιπρόσθετα κονδύλια δεν έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

 

 Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός προτύπου ασφαλούς εφημέρευσης των Νοσοκομείων   και απο τις Διοικήσεις να προβάλλουν  το αίτημα στην ΥΠΕ για πρόσθετη επιχορήγηση, η οποία θα  καλύπτει όλες  τις  εφημερίες πάνω απ΄ όσες προβλέπει ο 3686/10.

 

Η  ΥΠΕ οφείλει  να αθροίσει   τα αντίστοιχα αιτήματα  και  να  τα υποβάλλει συγκεντρωτικά στο Υπουργείο Υγείας.

Για  το  λόγο  αυτό  η  Εκτελεστική  Γραμματεία  της ΟΕΝΓΕ  καλεί  το  Υπουργείο Υγείας να εξοφλήσει μέχρι τις 21 Οκτωβρίου τις εφημερίες που θα πραγματοποιηθούν  τον  Σεπτέμβριο, αλλά  και όλες  τις ανεξόφλητες οφειλές από  εφημερίες παρελθόντων μηνών (Ιούνιος,Ιούλιος, Αυγουστος)

 

Σχετικά με το ζήτημα της μετατροπής των ενεργών εφημεριών σε εφημερίες ετοιμότητας η  γνωμοδότηση που  ζήτησε η ΟΕΝΓΕ από  τον  κ. Μιχαήλ  είναι σαφής και αναφέρει τα εξής:

Ο Ν.3754/2009 προβλέπει στο άρθρο 5, ότι

«Απαγορεύεται  η  μετατροπή  των  ενεργών  εφημεριών  σε  εφημερίες  ετοιμότητας».

Παρέπεται, συνεπώς, ότι οι χορηγούμενες εφημερίες ετοιμότητας από το ως  άνω  άρθρο  4  του  Ν.3868/2010,  εφόσον  δεν  υπάρχει  αντίθετη  ρύθμιση,  δεν  επιτρέπεται  να  αποτελούν  μετατροπή  υφιστάμενων  ενεργών εφημεριών.

Επισημαίνεται, ότι  Ιατρός πραγματοποιεί εφημερία ετοιμότητας μόνο σε περίπτωση που άλλος  Ιατρός  της  ίδιας ειδικότητας πραγματοποιεί ενεργό εφημερία, προκειμένου να αξιολογήσει  το περιστατικό και να τον καλέσει.  Τα οποιαδήποτε προγράμματα εκπονηθούν, θα πρέπει να

υπακούουν  απαρέγκλιτα  στους  κανόνες  ασφαλούς  εφημέρευσης  και να τυγχάνουν της έγκρισης των οικείων Επιστημονικών Συμβουλίων».

 

Β) Σε σχέση με το πρόβλημα της ελειψης καρδιολόγου θεωρούμε ότι καθόλου δεν έχει λυθεί  με την  δίμηνη απόσπαση καρδιολόγου από το ΙΚΑ Ζακύνθου,αφού αυτή έχει ημερομηνία λήξης  αλλά ούτε και το νομικό  πλαισιο της παροχής υπηρεσιών υγείας του αποσπασθέντος γιατρού εντός του νοσοκομείου εχει  σαφώς καθοριστεί.

 

Τούτων δοθέντων εμμένουμε στη άποψή μας να κηρυχθεί το νησί σε έκτακτη υγειονομική  ανάγκη, επειδή πιστεύουμε ακλόνητα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε  μέσο προκειμένου   να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής και του ακτινολογικού τμήματος, με άμεση μετακίνηση     – απόσπαση – διορισμό   ειδικευμένου ιατρού και μεσοπρόθεσμα  να εξασφαλίσουμε  κίνητρα για τη αύξηση του ενδιαφέροντος νέων γιατρών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον και θα καταλάβουν την θέση του μόνιμου επιμελητή και για τις δύο θέσεις των παραπάνω ειδικοτήτων,  που  δεν πρέπει να καθυστερούν καθόλου να επαναπροκυρήσονται.