Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

p>ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ν.Ρόδου και ΚΥ της 03-08-2010.

Η σταδιακή μείωση προσωπικού του Νοσοκομείου, από 01/01/2010 και συγκεκριμένα η αποχώρηση 21 εργαζομένων, λόγω συνταξιοδότησης, 13 εργαζομένων που προσλήφθηκαν ως επικουρικό προσωπικό, λόγω λήξης της σύμβασής τους και 50 εργαζομένων που είχαν προσληφθεί ως εποχικό προσωπικό και την επικείμενη λήξη της σύμβασης από 31/08/2010 και συνακόλουθα την αποχώρηση 33 εργαζομένων  ,έχει σαν επακόλουθο την επικίνδυνη πλέον λειτουργία του ιδρύματος όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών. Η ψήφιση του νέου νόμου 3868/2010 εν μέσω θέρους,  και παρά την καθολική αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών, δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο της δημόσιας περίθαλψης. Μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, μετακυλώντας το κόστος της δημόσιας περίθαλψης στους ίδιους τους ασθενείς και εγκαταλείποντας οριστικά τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να εγγυάται την καθολική και αξιόπιστη περίθαλψη των πολιτών.Διανύουμε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης, εκρηκτικής ανεργίας και είναι αναμενόμενες οι αρνητικές επιπτώσεις στους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Την ώρα λοιπόν που είναι προφανής η αναγκαιότητα στήριξης και αναβάθμισης του ΕΣΥ και του κοινωνικού Κράτους κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομειακών γιατρών και την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας.Βασικός στόχος είναι η γενικευμένη περικοπή των δημόσιων δαπανών υγείας, η συγχώνευση ή και κατάργηση κλινικών,τμημάτων, ακόμα και ολόκληρων νοσοκομείων σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του νόμου 3868/2010. Τα χρέη προς τους προμηθευτές ρυθμίζονται αναδρομικά και οι μόνες ελαστικές δαπάνες φαίνεται πλέον ότι είναι οι μισθοί, οι συντάξεις, τα δώρα και τα επιδόματα, οι εφημερίες των γιατρών, οι υπερωρίες του προσωπικού και τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων. Η πολιτική που ακολουθείται είναι λιγότερο κοινωνικό κράτος, λιγότεροι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, χαμηλότεροι μισθοί και συντάξεις, περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, μεγαλύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα στην κοινωνία νοσοκομειακοί γιατροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ , έχουν την υποχρέωση να μην επιτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Έχουμε την ευθύνη της υπεράσπισης όχι της σημερινής προβληματικής πραγματικότητας στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά του βαθύτερου πυρήνα του ΕΣΥ που είναι το καθολικό δικαίωμα όλων των πολιτών αυτής της χώρας, ανεξάρτητα από το αν είναι εργαζόμενοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι ή μετανάστες, σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας θέση της Ε.Ι.Ν.Ρόδου και ΚΥ είναι η κατάρτιση  ασφαλών προγραμμάτων εφημερίας από  το  Επιστημονικό Συμβούλιο και η διεκδίκηση με κάθε πρόσφορο μέσο της πλήρους, έγκαιρης και χωρίς «εκπτώσεις» αποζημίωσης τους. Εμείς οφείλουμε να διαφυλάξουμε την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των μονάδων υγείας, ειδικά την ώρα της εφημερίας και του επείγοντος περιστατικού που οι πολίτες δεν έχουν άλλη επιλογή από το δημόσιο νοσοκομείο. Οφείλουμε να μην επιτρέψουμε την ακόμα μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών για να καλυφθούν τα συσσωρευμένα ελλείμματα και τα χρέη των νοσοκομείων που προέκυψαν από τη διαχρονική ανοχή  στη σπατάλη, τη συναλλαγή και τη διαφθορά .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1)Σε σχέση με την εφαρμογή του νέου νόμου 3868/2010 από 1/9:  Την κατάρτιση προγράμματος εφημεριών σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλούς λειτουργίας των κλινικών και τμημάτων. Το πρόγραμμα σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Επιστημονικού Συμβουλίου παρέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα εχέγγυα ασφαλούς λειτουργίας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το πρόγραμμα αυτό ενέχει κινδύνους για τους ασθενείς και μας βρίσκει αντίθετους.Η Διοίκηση η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας να δώσουν εγγυήσεις για την πλήρη αποζημίωση του.Σε αντίθετη περίπτωση  κλινικές και τμήματα για τα οποία  οι γιατροί χρειάζεται να πραγματοποιούν περισσότερες εφημερίες από αυτές που προβλέπει ο νέος νόμος  θα παραμένουν ακάλυπτα   όταν θα εξαντλούνται οι εφημερίες που αντιστοιχούν στην προπληρωμένη εργασία.

2)Σε σχέση με τις τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού που έχουν σαν  αποτέλεσμα πλέον σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Ζητάμε άμεση επίλυση του προβλήματος και αποφασίζουμε , επίσχεση εργασίας επ΄αόριστον αρχομένης από  13-09-2010         λόγω μη ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου από την σοβαρή υποστελεχωσή του.Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη ικανού αριθμού επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια για τους ασθενείς  και συγχρόνως  την προκήρυξη ανάλογων σε αριθμό μόνιμων οργανικών θέσεων.