Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΙΚ

h5>Κιλκίς 26-11-2009

 

 

Είναι προφανές ότι μετά την καθυστέρηση του Υπουργείου όσον αφορά στην εφαρμογή της κλαδικής  μας σύμβασης, και παρά τις διαβεβαιώσεις της Υπουργού  για επίλυση όλων των προβλημάτων του κλάδου μας,   υπάρχει σοβαρός κίνδυνος  μη αποπληρωμής των δεδουλευμένων εφημεριών, λόγω  του ελάχιστου χρόνου που απομένει για την λήξη του οικονομικού έτους στις 10-12-2009. Είναι επίσης προφανές ότι η ηγεσία της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.  θα έπρεπε να κινηθεί έγκαιρα καλώντας Γενικό Συμβούλιο νωρίτερα, αν ήθελε να ανταποκριθεί σωστά σαν ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο στα καθήκοντά της.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ενώσεις της επαρχίας και ειδικότερα η ΕΝΙΚ για μια ακόμη φορά λειτούργησαν πιο αποτελεσματικά από την ομοσπονδία. Στα πλαίσια αυτών των ενεργειών,  έχει ήδη αποσταλεί με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της ΕΝΙΚ, εξώδικη διαμαρτυρία στην υπουργό, στην οποία επισημαίνονται οι θανάσιμοι για τους πολίτες κίνδυνοι από την έλλειψη προσωπικού,  επιφυλασσόμαστε δε, να προχωρήσουμε και σε νέες εξωδίκους, δια των οποίων θα προειδοποιούμε  την υπουργό για τις προσωπικές ποινικές της  ευθύνες, σε περίπτωση που σημειωθεί στο νοσοκομείο μας,  θάνατος ή σοβαρή βλάβη της υγείας ασθενούς εάν  η επαρκής στελέχωση του νοσοκομείου και η αποκατάσταση του εύρυθμου της λειτουργίας του μείνουν μόνον υποσχέσεις.

 

 

    

 

Ως εκ τούτου, οι γιατροί της  Ε.Ν.Ι.Κ. καταλήγουμε στις παρακάτω αποφάσεις και διαπιστώσεις.                     

 

1.     Θα συμμετάσχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία την 30η-11-2009, καθώς και στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις που αποφάσισε το Γ. Συμβούλιο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.,  απέχοντες από την 26η-11-2009 από όλες τις προγραμματισμένες εξετάσεις και χειρουργεία (πλην των ιατρείων γρίπης), μέχρις ότου υλοποιηθούν όλα τα υπεσχημένα από το κράτος, και μέχρις ότου  εφαρμοστούν όλες οι διατάξεις του νόμου που ψηφίστηκε το Μάρτιο και που αφορά τη συλλογική μας σύμβαση και θα απαιτήσουμε την αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων εφημεριών, μέχρι και του μηνός Νοεμβρίου.

2.     Θα πιέσουμε για την αύξηση των κονδυλίων για τις εφημερίες που διαπιστώνεται ότι είναι ελλειμματικό για την κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων εφημέρευσης.

3.     Θα πιέσουμε για τις προσλήψεις  ιατρικού και παραϊατρικού  προσωπικού, γιατί είναι ανεπίτρεπτο να μην λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος και τα εργαστήρια του αιματολογικού τμήματος σε 24ωρη βάση για τις ανάγκες των πολιτών του Νομού.

4.     Διαπιστώνουμε ότι η στασιμότητα στην επίλυση των χρόνιων αλλά και των οξέων προβλημάτων μας  δεν οφείλεται μόνο στην κρατική αναλγησία, αλλά και στις αναιμικές διεκδικήσεις της ηγεσίας της  ΟΕΝΓΕ , κυρίως δε στον αντιδημοκρατικό τρόπο της αντιπροσώπευσης σΆ αυτήν, των ενώσεων του κλάδου, και άρα στην στρεβλή σύνθεση των οργάνων της και την ανεπαρκή θεσμική της λειτουργία. Τόσο για λόγους δημοκρατικών αρχών όσο και για καθαρά συνδικαλιστικούς αγωνιστικούς λόγους είναι αδύνατον να αποδεχτούμε  τα παρόν έλλειμμα δημοκρατίας στο ανώτατο συνδικαλιστικό μας όργανο, ένα έλλειμμα που συχνά συνεπάγεται τη αυθαίρετη μετάφραση των πλειονοτήτων σε μειοψηφίες, την αγνόηση της συνδικαλιστικής βάσης και της γενικής βούλησης, και τη διαχείριση αυτής της βούλησης με τους τακτικισμούς που επιβάλλει το κομματικό καπέλωμα και ο κεντρομόλος προσανατολισμός της ομοσπονδίας μας. 

Σαν ΕΝΙΚ,  καλούμε την ηγεσία της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. να ανοίξει άμεσα και επίσημα τη συζήτηση για αλλαγή του καταστατικού με κύριο σκοπό μια αναλογικότερη αντιπροσώπευση των ενώσεων στα όργανά της, που θα δίνει δικαίωμα ψήφου στις περιφερειακές ενώσεις. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι δορυφόροι των μεγάλων νοσοκομείων του κέντρου. Είναι αυτοτελή ιδρύματα με δικές τους ανάγκες που συχνά διαφοροποιούνται από εκείνες του κέντρου. Το ίδιο ισχύει και για τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους που έχουν ως έργο τους διεκδικήσεις που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες και με τα αιτήματα των εργαζομένων στα νοσοκομεία αυτά. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι οφείλουν να εκπροσωπούνται και στην ομοσπονδία μας. Το ποιά ομοσπονδία θα είναι αυτή θα πρέπει σύντομα να το αποφασίσει η ηγεσία της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε..  Αν θέλουν μια και αδιαίρετη, θα πρέπει να δρομολογήσουν άμεσα την αλλαγή του καταστατικού στο προσεχές συνέδριό μας. Αν επιμείνουν να αγνοούν επιδεικτικά την περιφέρεια και τη συνδικαλιστική βάση φοβούμαστε ότι επιλέγουν έναν πολύ μοναχικό δρόμο.

Το ζήτημα αυτό η Ε.Ν.Ι.Κ. θα το θέτει με κάθε ευκαιρία, μέχρι  την τελική επίλυσή του.

   Η Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

 Λέτα Ζωτάκη                                     Παντελής Χασάκιολης