Απόφαση Διακομματικής Επιτροπής για Μοριακό Έλεγχο Αίματος, 21 Νοεμβρίου 2006

p>Αθήνα, 21-11-2007

   

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   

    Η Διακομματική Επιτροπή για την προμήθεια αγαθών για την εγκατάσταση του μοριακού ελέγχου του αίματος σε όλη την επικράτεια κατά την χθεσινή 7η Συνεδρίασή της (20/11/2007) :

   

    1. Έλαβε γνώση της δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό τύπο της περίληψης της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αποφασίστηκε και της καταληκτικής προθεσμίας για την κατάθεση και το άνοιγμα των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2007 από τις 12 μμ.

    2. Εξέφρασε ομόφωνα την βούληση των μελών της ώστε να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς και χωρίς άσκοπες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, κάτω από όρους διαφάνειας, αμεροληψίας και νομιμότητας.