ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων διακοσίων (1.200) ατόμων ως τακτικό προσωπικό για τη στελέχωση Φορέων του Υπουργείου Υγείας, για το έτος 2017