Απόφαση Γ. Συμβούλιου της ΟΕΝΓΕ 11-10-06

p>ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ στη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2006 με τη συμμετοχή Προέδρων Ενώσεων μετά από συζήτηση κατέληξε στην εξής απόφαση σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τους Νοσοκομειακούς γιατρούς:

                   ………………………………………………

Ως Νοσοκομειακοί γιατροί βιώνουμε τη σημερινή κατάσταση στη Δημόσια Περίθαλψη που έχει τις αιτίες της στο στρεβλό ξεκίνημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην επέλαση εν συνεχεία νεοφιλελεύθερων λογικών που οδηγούν στην υποχρηματοδότηση και τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στη βαθμιαία ιδιωτικοποίηση με εισαγωγή μεθόδων αγοραίου ανταγωνισμού και την εισαγωγή ελαστικών εργασιακών σχέσεις.

Α. Το Γενικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα χρόνια προβλήματα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και των Νοσοκομειακών γιατρών παραμένουν άλυτα και τελματωμένα. Η ανάγκη λοιπόν να λυθούν αυτά τα χρόνια προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά στα Νοσοκομεία μας φέρνει σε ευθεία αντιπαράθεση με τις ασκούμενες πολιτικές. Έτσι, η δρομολόγηση θετικών λύσεων στα προβλήματα:

·      μισθολόγιο

·      ωράριο & συνθήκες εργασίας

·      ένταξη στα ανθυγιεινά

·      υπολογισμός του χρόνου εφημερίας σαν συντάξιμου

·      εξέλιξη

·      προσλήψεις

αποτελεί επί της ουσίας ανατροπή της ασκούμενης πολιτικής και απαιτεί συσπείρωση, κινητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας ώστε να δημιουργηθούν κοινωνικές συμμαχίες.

Πρόσφατο δείγμα της πολιτικής υποβάθμισης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας αποτελεί το σχέδιο προϋπολογισμού 2007 που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση στη Βουλή, αποτελώντας σαφέστατη ένδειξη για την πρόθεση συνέχισης της ίδιας πολιτικής υγείας παρά την όξυνση των προβλημάτων και τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό.

 

Β. Η μείωση των ωρών εργασίας αποτέλεσε και συνεχίζει ν΄ αποτελεί πάγο αίτημά μας και η πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το φέρνει με οξύ τρόπο στην επικαιρότητα. Καθιστούμε σαφές ότι για μας το ζήτημα της μείωσης των ωρών εργασίας πρέπει ν΄ αντιμετωπιστεί μέσα σ΄  ένα συνολικότερο πλαίσιο ρήξης με την παρούσα κατάσταση, ανατρέποντας την ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική και χρηματοδοτώντας επαρκώς τους τομείς της Υγείας- Πρόνοιας. Έτσι μόνον μπορεί να δρομολογηθεί από τώρα η ριζική αναθεώρηση του εφημεριακού καθεστώτος με τη δημιουργία αυτόνομων ΤΕΠ και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και ενιαίου πλαισίου εφημέρευσης σε συνδυασμό με προσλήψεις ειδικευμένων και ειδικευομένων και εφαρμογή νέου ιατρικού μισθολογίου.

Ειδικότερα για το ωράριο:

 

Ζητάμε την άμεση εφαρμογή του 48ωρου για τους ειδικευμένους και του 58ωρου για τους ειδικευόμενους χωρίς μείωση αποδοχών και με 6ωρη πρωινή εργασία.

 

Είμαστε αντίθετοι με ρυθμίσεις οι οποίες:

α) αντιτίθενται στην πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και εισάγουν ελαστικές σχέσεις εργασίας όπως επικουρικοί, συμβασιούχοι, άμισθοι ειδικευόμενοι

β) οδηγούν στην εντατικοποίηση της εργασίας και

γ) υποβαθμίζουν περαιτέρω το σημερινό επίπεδο περίθαλψης

 

Διεκδικούμε ρυθμίσεις για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση που θα τις απεξαρτήσουν από τον κυρίαρχο ρόλο που σήμερα ασκούν οι φαρμακευτικές εταιρείες.

Επιδιώκουμε το συντονισμό και τον κοινό αγώνα με τους άλλους εργαζόμενους στο χώρο των Νοσοκομείων στους κοινούς στόχους των προσλήψεων, των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και της αύξησης της χρηματοδότησης στην υγεία. 

Γ. Το Γενικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η ενημέρωση των συναδέλφων είναι πρωταρχικός στόχος. Ξεκινάει λοιπόν διαδικασία Περιφερειακών συσκέψεων, στις οποίες θα συμμετέχουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων από κοινού με τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου (ΓΣ), σύμφωνα με τον πίνακα που έχει σταλεί στις Ενώσεις. Οι Περιφερειακές συσκέψεις μπορούν να ξεκινήσουν από 25 Οκτωβρίου και να ολοκληρωθούν το αργότερο στις 20 Νοεμβρίου 2006. Ταυτόχρονα οι Ενώσεις πρέπει να καλέσουν Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες επίσης θα υπάρξει μέριμνα να συμμετάσχουν μέλη του ΓΣ.

Μετά τη συνάντηση που έχει υποσχεθεί ο Υπουργός Υγείας περί το τέλος Οκτωβρίου θα συνεδριάσει εκ νέου η Εκτελεστική Γραμματεία και το Γενικό Συμβούλιο, ώστε να αξιολογήσουν τις απαντήσεις.

Εάν οι απαντήσεις του Υπουργού δεν κριθούν ικανοποιητικές τότε υφίσταται προσανατολισμός για δυναμικές κινητοποιήσεις στο διάστημα από 27 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου 2006.

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ