Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Οι ιατροί του νοσοκομείου Αγρινίου και των κέντρων υγείας πραγματοποίησαν γενική συνέλευση στις 22/2/2012 με θέματα την επερχόμενη μείωση των κονδυλίων για τις εφημερίες και τις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου που έχει κατατεθεί στην βουλή .

Το ιατρικό σώμα αποφάσισε να αρνηθεί κάθε εισήγηση προς την διοίκηση που θα αφορά την μείωση και περικοπή των εφημεριών , θεωρώντας ότι το πρόγραμμα των εφημεριών πρέπει να καλύπτει επαρκώς και με ασφάλεια τις ανάγκες των προσερχομένων πολιτών με προβλήματα υγείας .
Είναι γνωστές οι ανάγκες και η ελλιπής στελέχωση πολλών τμημάτων με συνέπεια κάποιοι ιατροί να αναγκάζονται να πραγματοποιούν υπεράριθμες εφημερίες ενώ σε άλλα πολλές ημέρες το μήνα δεν υπάρχει εφημερεύων ιατρός . Είναι επίσης γνωστό ότι από τον Αύγουστο του 2011 και μετά είναι απλήρωτες οι υπεράριθμες εφημερίες καθώς επίσης είναι απλήρωτες όλες οι εφημερίες Δεκεμβρίου 2011 και Ιανουαρίου 2012 και άγνωστο είναι το πότε θα αποπληρωθούν.
Επίσης οι ιατροί συμμετέχουν στην Πανελλαδική Απεργία που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ για την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012.
Κατά την συζήτηση που αφορούσαν τις συνεχείς προτεινόμενες περικοπές που προγραμματίζει η κυβέρνηση ,ψηφίστηκε πρόταση , εάν αυτές πραγματοποιηθούν , να αποφασιστεί η ομαδική κατάθεση παραίτησεων όλων των ιατρών του Νοσοκομείου και των κέντρων υγείας .
Είναι πλέον προφανής ο στόχος για συρρίκνωση του ΕΣΥ, για δραματική μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας και ελαχιστοποίηση των παροχών προς τον Έλληνα ασθενή .
Θεωρούμε ότι οι περικοπές στις αμοιβές του ιατρικού σώματος κατατάσσουν τους Έλληνες ιατρούς σε τριτοκοσμικά καθεστώτα , οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου απαξιώνουν το ρόλο του Ιατρού και οι προβλεπόμενες παροχές προς τον ασθενή θα είναι και αυτές τριτοκοσμικού χαρακτήρα .
 
Αγρίνιο 22-2-2012