Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

p>Ομόφωνη Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Γιατρών Νοσοκομείου Γρεβενών

20 Οκτωβρίου 2010

Αξιολογώντας την έντονα προβληματική κατάσταση που διαμορφώνεται στο επίπεδο κάλυψης των εφημεριών του Νοσοκομείου μετά την έναρξη της εφαρμογής του Ν. 3868/10, όπου καμία κλινική και κανένα τμήμα, που εμπλέκεται στην άμεση αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών της εφημερίας, δεν μπορεί να παρέχει ασφαλή κάλυψη για όλες τις ημέρες του μήνα και έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου και της 3ηςΥγειονομικής Περιφέρειας δεν έχουν λάβει, μέχρι σήμερα, κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Γενική Συνέλευση γιατρών Νοσοκομείου Γρεβενών που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2010 αποφάσισε ομόφωνα την κατάθεση προγραμμάτων εφημεριών για τον μήνα Νοεμβρίου, εντός των περιθωρίων που ορίζει ο Νόμος και με την τήρηση της βασικής αρχής, ότι η ασφαλής κάλυψη των τμημάτων, που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών είναι η ενεργός εφημερία των ειδικών, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί με καμία άλλη μορφή εφημέρευσης και ότι η εφημερία ετοιμότητας του ειδικού σε αυτά τα τμήματα προϋποθέτει υποχρεωτικά την παρουσία άλλου ειδικού ίδιας ειδικότητας σε ενεργό εφημερία. Αυτό σημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες του μήνα δεν θα υπάρχουν εφημερεύοντες και ας αναλάβει η διοίκηση την ευθύνη που της αναλογεί για την κάλυψη αυτών των ημερών.

Ταυτόχρονα αποφασίστηκε ομόφωνα να απευθύνει η Γενική Συνέλευση αίτημα προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου να εκδώσει Δελτίο τύπου, κοινοποιώντας στην τοπική κοινωνία την αδυναμία κάλυψης διάφορων επειγόντων περιστατικών, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα εφημεριών Οκτωβρίου, ενδεχομένως και του μηνός Νοεμβρίου.

Γρεβενά 20/10/2010                   

                       

Για την Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος  της ΕΙΝΔΥΜ                            

                                         Συριανός Καχλάν