Απόφαση γενικής συνέλευσης των γιατρών

font size=”4″>Απόφαση γενικής συνέλευσης των γιατρών του Γ.Ν. Κιλκίς


Κιλκίς 24-10-2012

Η συνέλευση των γιατρών του νοσοκομείου και Κ.Υ. Κιλκίς αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1)Απαιτούμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, όπως προβεί σε άμεση αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών των μηνών Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2012.
Σε περίπτωση που η αποζημίωση για τους παραπάνω μήνες είναι μικρότερη από το ποσό που αντιστοιχεί βάσει των πραγματοποιηθέντων εφημεριών, επιφυλασσόμαστε για τη χρήση κάθε νομίμου δικαιώματος μας
2) Ενημερώσουμε πως δε θα κατατεθούν προγράμματα για το μήνα Νοέμβριο από τα τμήματα και η διοίκηση καλείται να καταρτίσει ασφαλή προγράμματα, που να ανταποκρίνονται στις πιστώσεις για την αποζημίωση των εφημεριών, αλλά και που να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ζωή των πολιτών του νομού Κιλκίς.
3) Όπως προκύπτει από την ανωτέρω απόφαση δε θα δεχτούμε και δεν θα εφαρμόσουμε, κανένα εντέλλεσθε σε συνάδελφο, από τη στιγμή που δε θα εξασφαλίζεται η άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών, λόγω προφανούς έλλειψης επαρκών κονδυλίων. Ως εκ τούτου, προειδοποιούμε τη διοίκηση να μην αποστείλει εντέλλεσθε, γιατί κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να υποχρεούται να τελέσει παράνομη και απλήρωτη εργασία.
4) Οι ειδικευόμενοι ιατροί ανακοίνωσαν την απόφαση τους να προχωρήσουν σε καθολική επίσχεση εργασίας από 27-10-2012 , απέχοντες από τακτικά ιατρεία και εφημερίες, μέχρι την αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων εφημεριών. Την ίδια απόφαση ανακοίνωσαν και πολλοί συνάδελφοι ειδικευμένοι ιατροί.

-η- προεδρος -ο- αναπλ γραμματέας
Ζωτακη Δ. Χρονοπουλος Π.