Απόφαση για την πρόταση Αβραμόπουλου

p>ΕΙΝΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,
27/11/07

(προς
τους υγειονομικούς συντάκτες)

Στη
συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ αποφασίστηκαν
(με σχετική πλειοψηφία) τα εξής:

Αποδεχόμαστε
το θεσμικό μέρος της πρότασης του
υπουργού Υγείας, κ. Αβραμόπουλου, που
αφορά:

 1. Τις
  δεσμεύσεις περί μη ελαστικότητας.

 2. Τις
  προσλήψεις.

 3. Τη
  μείωση του 8ωρου πρωινού 5νθήμερου
  τακτικού ωραρίου σε 7 ώρες και ρεπό.

 4. Την
  προοδευτική μείωση του συνολικού
  εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας.

 5. Την
  οργανωμένη εξέλιξη σε πολυδιευθυντικό.

Διαπραγματευόμαστε
το οικονομικό μέρος της πρότασης για
περαιτέρω βελτιώσεις.

ΓΙΑ
ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ