Απόφαση για τις συγχωνεύσεις

p>Αγρίνιο 13-07-2011

Αριθμ.πρωτ.498                                                                                

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το σχέδιο ανακατανομής και συνένωσης  που κατέθεσε δημόσια προς διαβούλευση το Υ.Υ.Κ.Α. μας βρίσκει εντελώς αντίθετους γιατί οδηγεί στην ξεθεμελίωση του ΕΣΥ και μόνος σκοπός του είναι η εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Κυβέρνησης προς το Δ.Ν.Τ.

Το Νομοσχέδιο-έκτρωμα μειώνει τα στάνταρ  της παροχής υπηρεσιών Υγείας  και οδηγεί στην δημιουργία θυμάτων  τόσο στην κοινωνία όσο και στους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • ·Την άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου.
  • ·Την πλήρη αναβάθμιση του ΕΣΥ για δωρεάν ποιοτικό σύστημα παροχών Υγείας με την απαιτούμενη χρηματοδότηση.
  • ·Την άμεση λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου  Αγρινίου με τις απαιτούμενες  προσλήψεις  ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  τόσο στην Περιφέρεια όσο και στα Αστικά Κέντρα με πλήρεις υποδομές .

 

Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο θα βλάψει άμεσα την Υγεία τους και ζητάμε από τους Βουλευτές του Νομού να το καταψηφίσουν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Π. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ                                                               Γ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ