Απόφαση ΓΣ Νοσοκομείου Πατησίων για 48ωρο

p class=”Web16″>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ                                Πατήσια 20-10-08

Προς :

-τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

– τη Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας

– Επιστημονικό Συμβούλιο

– τη Διοίκηση της Α ΥΠΕ

– Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Γ.Ν.ΠΑΤΗΣΙΩΝ

 

 

 

 

Δηλώνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα προς κάθε αρμόδιο τα εξής :

1.       Οι
εφημερίες του ιατρικού προσωπικού μηνών ως και Οκτωβρίου 2008
προγραμματίστηκαν ή/και εκτελέστηκαν από τους ιατρούς «καλή τη
πίστη»σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπουργείου Υγείας
(κατόπιν σχετικών εγγράφων περί αναστολής ισχύος των ΠΔ περί 48ώρου – 56ώρου τόσο για το Α όσο και για το Β εξάμηνο του 2008) αφού
τα προγράμματα εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα και πριν δημοσιοποιηθεί
η απόφαση της 14ηςΓΣΟ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου θα θεωρούνται δεδουλευμένες,
και η παραμικρή καθυστέρηση καταβολής των σχετικών υπερωριακών
αποζημιώσεων χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία (π.χ. υπογραφές από
ιατρούς περί συναίνεσης υπέρβασης ωραρίου κλπ) θα σημάνει αυτόματα την έναρξη επίσχεσης εργασίας από τους ιατρούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

2.      Μετά
και τη δημοσιοποίηση της απόφασης της 14ηςΓΣΟ του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(26/6/08), και εάν μέσα στον μήνα Οκτώβριο 2008 δεν υπάρξει ειλικρινής
προσπάθεια από μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπ. Υγείας για την
υπογραφή συλλογικής σύμβασης  με τους νοσοκομειακούς γιατρούς που θα
αίρει τις σε βάρος τους σοβαρές αδικίες  και που θα εναρμονίζεται με
τις αποφάσεις του τελευταίου έκτακτου συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ (7/6/08),
τότε για τον μήνα Νοέμβριο
2008 θα κατατεθούν προγράμματα εφημεριών με 2 εφημερίες για κάθε ειδικό
και 4 για κάθε ειδικευόμενο. Δεν θα γίνει καμία περικοπή στην ασφαλή
σύνθεση εφημερίας κάθε ημέρας, αλλά το πρόγραμμα θα καταρτιστεί ως την
ημέρα που θα επαρκέσει ο προβλεπόμενος αριθμός των εφημεριών ανά ιατρό
.
Για την αυτονοήτως προκύπτουσα αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου
λόγω της ελλείψεως εφημερευόντων Ιατρών στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την πολιτεία.

Οι
ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους τους
θα επεξεργαστούν όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τα παραπάνω
αναγραφόμενα και ρητώς δηλούμενα.