Απόφαση κατανομής ποσού 2.000.000,00 ευρώ, προσδιορισμού των δικαιούχων, καθορισμού της διαδικασίας και του ελέγχου της διάθεσης του ποσού αυτού καθώς και ρύθμισης των λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88, 89 και 90 του ν. 4850/2021