ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22-10-08

p> 

1.  Μετά από ένα διαρκώς ογκούμενο κύμα αγανάκτησης και κινητοποιήσεων για την απουσία λύσεων αντιμετώπισης του εργασιακού μεσαίωνα που βιώνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί –εξαντλητικά ωράρια, οικονομική εξαθλίωση, απουσία οργανωμένης εξέλιξης έως και τον καταληκτικό βαθμό- η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επέστρεψε στον διάλογο με την ΟΕΝΓΕ. Η ικανοποίηση των αιτημάτων των νοσοκομειακών γιατρών δεν αφορά μόνο τον κλάδο μας αλλά και όλον τον Ελληνικό λαό, αφού όσο παρατείνεται ο εργασιακός μεσαίωνας για τους γιατρούς τόσο κινδυνεύει η λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και η ίδια η Δημόσια Περίθαλψη που εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες του λαού παρά τις τεράστιες ελλείψεις και στρεβλώσεις.

 

2.  Η νέα φάση διαπραγματεύσεων της ΟΕΝΓΕ και του Υπουργείου Υγείας άρχισε με μια νέα γραπτή πρόταση σχεδίου κλαδικής συμφωνίας που υποβλήθηκε από το Υπουργείο στις 22-10-2008.

 

 

3.  Η ΟΕΝΓΕ αποφάσισε να μην κάνει δεκτή για υπογραφή την συγκεκριμένη οικονομική πρόταση του παραπάνω σχεδίου.

 

4.  Γι’ αυτό η ΟΕΝΓΕ αντιπροτείνει για τα σημεία που δεν αποδέχεται :

Α) H χρονική διάρκεια της κλαδικής συμφωνίας να είναι ετήσια, από 1-1-2009 έως και 31-12-2009. Οι διαπραγματεύσεις για νέα κλαδική σύμβαση θα αρχίσουν στις 15-10-2009.

Β) Τα αναγκαία κονδύλια να εγγραφούν στον επίσημο κρατικό προϋπολογισμό του 2009 άμεσα με την υπογραφή της συμφωνίας.

Γ)  Να υπάρχει δέσμευση 2000 προσλήψεων νοσοκομειακών γιατρών σε οργανικές θέσεις (νέες θέσεις ειδικευομένων, οργανικές θέσεις Επιμελητών Β΄και όχι «επικουρικών») στη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ώστε να υπάρξει δραματική μείωση του αριθμού των εφημεριών που αναγκάζονται να πραγματοποιούν σήμερα οι γιατροί σε υποστελεχωμένα τμήματα. Η επιτάχυνση πραγματοποίησης και η κατανομή των προσλήψεων να υπακούει αυτόν τον στόχο, ο οποίος θα κατατείνει στην μία εφημερία την εβδομάδα για όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Δ) Να καθιερωθεί ρεπό μετά από κάθε ενεργό εφημερία (και όχι μόνο μετά από κάθε εφημερία αργίας).

Ε) Οι προσαυξήσεις να γίνουν στον βασικό μισθό ώστε να υλοποιηθεί η υπόσχεση του Υπουργείου Υγείας εδώ και 2 χρόνια περί ουσιαστικής αύξησης και της συνταξιοδοτικής ανταποδοτικότητας και του ωρομισθίου των τακτικών αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών.

Συγκεκριμένα οι Βασικοί Μισθοί προσαυξάνονται κατά :

 

Ειδικευόμενος 350 Ευρώ

Επιμελητής Β΄ 500 Ευρώ

Επιμελητής Α΄ 600 Ευρώ

Διευθυντής       700 Ευρώ

ΣΤ) Οι πρώτες 2 εφημερίες για τους ειδικευμένους και 4 για τους ειδικευόμενους φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 20% και οι πέραν αυτών είναι αφορολόγητες. Όλες οι εφημερίες πληρώνονται αυτοτελώς.

Ζ) Να καταργηθεί το πλαφόν του συνόλου των αποδοχών που προσδιορίζεται από τις συνολικές τακτικές αποδοχές του Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας και που πρώτη φορά εφαρμόστηκε με τον νόμο 2006/98 περί Ειδικού Ιατρικού Μισθολογίου.

Η) Μετά από συζήτηση εντός, αυστηρά, των χρονικών ορίων διάρκειας της σύμβασης, εφαρμόζεται νέο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο που η πρώτη φάση ξεκινάει με την αποδοχή και υπογραφή της και που στο καταληκτικό επίπεδο θα προσαρμόζεται στις προτάσεις της ΟΕΝΓΕ.

 

5.  Η ΟΕΝΓΕ δηλώνει ότι σε ένδειξη καλής θέλησης αμέσως μετά την κύρωση με νόμο της κλαδικής συμφωνίας –εφ’ όσον φυσικά αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί- θα καλέσει τους νοσοκομειακούς γιατρούς να καταρτίσουν πλήρη ασφαλή προγράμματα εφημεριών και για το χρονικό διάστημα που θα υπολείπεται έως την έναρξη ισχύος της συμφωνίας 1-1-2009.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ θεωρεί ότι ακρότατο όριο λήξης των διαπραγματεύσεων είναι η 1η εβδομάδα του Νοεμβρίου 2008 ώστε να είναι δυνατή η αποτύπωση των αναγκαίων κονδυλίων στον προϋπολογισμό του 2009.

Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα, είναι σαφές ότι η κατάρτιση πλήρων και ασφαλών προγραμμάτων εφημεριών για το σύνολο του μηνός Νοεμβρίου 2009 και εφ’ εξής, θα εξαρτηθεί απόλυτα από την πορεία των διαπραγματεύσεων.