Αποκλεισμένοι από την εργασία οι πολίτες με αναπηρία

Η ΑΝΕΡΓΙΑ και η αδυναμία εξεύρεσης εργασίας, οι ακατάλληλες δημόσιες υποδομές και τα πενιχρά επιδόματα είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρίες στην Ελλάδα. Αυτό τονίζεται στην πιο πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε και θα παραδοθεί σήμερα από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑΜΕΑ)- μαζί με την ετήσια έκθεση της Συνομοσπονδίας- στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρίες. Στην ίδια έρευνα, οι πολίτες με αναπηρίες επιρρίπτουν ευθύνες στις κυβερνήσεις για τα προβλήματα που βιώνουν στη χώρα μας. Περισσότεροι από επτά στους δέκα (75,5%) απαντούν ότι οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια ασχολούνται λίγο ή καθόλου με τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Η έκθεση παρουσιάζει και μια σύνθεση των ερευνών για τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίες έχουν διεξαχθεί την τελευταία δεκαετία. Οι πολίτες με αναπηρία εξακολουθούν να δίνουν χαμηλό βαθμό, κάτω από τη βάση, στις υπηρεσίες που τους προσφέρονται από τους δήμους. Με άριστα το 10 τις βαθμολογούν με 4,9, ενώ το 2003 τις βαθμολογούσαν με 4,2.

Τι ζητούν
Εν τω μεταξύ, υπόμνημα με σειρά αιτημάτων προς τον Πρωθυπουργό απέστειλε χθες η Συνομοσπονδία των ατόμων με αναπηρίες. Μεταξύ των άλλων, η ΕΣΑΜΕΑ ζητάει:

● Πλήρη εξαίρεση από το νέο σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

με τα αιτήματά τους απέστειλαν στον Πρωθυπουργό με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες

● Αύξηση του αφορολόγητου ποσού για τα άτομα με αναπηρία από το ποσό των 2.400 ευρώ στο ποσό των 5.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων του 2008.

● Αποσύνδεση των οικονομικών κριτηρίων από τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων.

● Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τα έτη 2009 και 2010 στα άτομα με αναπηρία που έχουν εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο, ίση με το δεκαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ● Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τα έτη 2009 και 2010 στα άτομα με αναπηρία που είναι άνεργα, ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν μηδενικό ατομικό εισόδημα, ίσο με το εικοσαπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

● Τριετή χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους ανέργους με αναπηρία.

● ¶μεση χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε όλα τα άτομα με αναπηρία που το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τη βάση του αφορολόγητου εισοδήματος. ● Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, τεχνικών βοηθημάτων, ιατρικών συσκευών και αναλωσίμων τους στα άτομα με αναπηρία.

● Πάγωμα των αυξήσεων στα τιμολόγια όλων των ΔΕΚΟ και έκδοση ειδικών τιμολογίων των ΔΕΚΟ για τα άτομα με αναπηρία.