Απόσπασμα προγραμματικών δηλώσεων Πρωθυπουργού σχετικά με την υγεία

p>Για να είναι ο εργαζόμενος, ο νέος, ο επιχειρηματίας, ο αγρότης, δημιουργικός πολίτης, δίνουμε αξία στο αγαθό της ασφάλειας και της σιγουριάς. Το κράτος πρόνοιας δεν είναι για μας βάρος, αλλά αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με δημόσιο χαρακτήρα, δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με προσβασιμότητα σε όλους, διαφάνεια και λογοδοσία παντού.

    Με διαμόρφωση συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε κάθε Δήμο.

    Με ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας, ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς που διασυνδέεται σε ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα, για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και το κόστος.

    Με σύγχρονα νοσοκομεία, που σέβονται τον πολίτη.

    Με προσλήψεις νέου προσωπικού: 3000 θέσεις κάθε χρόνο.

    Με καθιέρωση της λίστας φαρμάκων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

    Με αύξηση κατά 1% του ΑΕΠ της δημόσιας χρηματοδότησης του ΕΣΥ εντός της τετραετίας.

    Αλλά και με παράλληλη, δραστική καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς και άμεση εφαρμογή μηχανοργάνωσης με διπλογραφικό σύστημα.

    Στόχος εδώ είναι η εξοικονόμηση επιπλέον 1% του ΑΕΠ.

    Δέσμευσή μας, να άρουμε τα εμπόδια και να υποστηρίξουμε τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους για να ζήσουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς.

    Δεσμευόμαστε για μια σύγχρονη επιτέλους πολιτική για τους τοξικομανείς, που τους δίνει πραγματικές δυνατότητες επανένταξης στην κοινωνία.