Αποτελέσματα εκλογών

div>Την 13η Δεκεμβρίου 2011 έγιναν αρχαιρεσίες  για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου ,τριμελών επιτροπών και αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Ν.Λ.  είναι :
 
Πρόεδρος:       Ντοροβίτσα Xρύσα (Γ.Ν.Σπάρτης)
Αντιπρόεδρος: Δουμανάς Κων/νος (Ν.-Κ.Υ. Μολάων)
Γραμματέας:    Τζουγανάτου Ανδριάνα  (Γ.Ν.Σπάρτης)
Ταμίας:            Καλαποθάκος   Παναγιώτης (Γ.Ν.Σπάρτης)
 Μέλη:              Βασιλόπουλος Αθανάσιος (Γ.Ν.Σπάρτης)
                          Βουνάσης Αλέξανδρος (Γ.Ν.Σπάρτης)
                          Δαβανέλος Χριστόφορος(Ν.-Κ.Υ. Μολάων)
 
Για το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ εκλέγονται 2 αντιπρόσωποι και για το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ 4 αντιπρόσωποι.