Απροστάτευτοι σε συνθήκες … βαριάς βιομηχανίας

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Απροστάτευτοι σε συνθήκες … βαριάς βιομηχανίας

Μηδενική καταγραφή των επαγγελματικών κινδύνων, ασθενειών και ατυχημάτων, αλλά και πλήρης απουσία υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας είναι η εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας, την ώρα που οι εργαζόμενοι σε αυτά δουλεύουν σε συνθήκες βαριάς βιομηχανίας. Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν σε χτεσινή ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Στα νοσοκομεία και τον τομέα Υγείας, οι πολιτικές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας παραμένουν σε εμβρυικό επίπεδο. Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας πρακτικά δεν παρέχονται και όπου παρέχονται εστιάζουν στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, τονίστηκε στην ημερίδα. Και αυτά όταν, από μελέτη του ΕΛΙΝΥΑΕ προκύπτει ότι τα νοσοκομεία είναι από τους πλέον ανθυγιεινούς χώρους εργασίας, αφού οι εργαζόμενοι σε αυτά αντιμετωπίζουν μια σειρά από βιολογικούς κινδύνους (ιούς, ηπατίτιδα, AIDS), κινδύνους από ατυχήματα και χημικές ουσίες, ακτινοβολία, έντονο άγχος, αλλά και σε πολύ μεγάλη συχνότητα μυοσκελετικά προβλήματα.

Οπως επισήμανε ο ειδικός γιατρός Εργασίας Ε. Αλεξόπουλος, οι δείκτες επίπτωσης των επαγγελματικών παθήσεων στα ελληνικά νοσοκομεία είναι μηδενικοί, γιατί δεν υπάρχει καταγραφή ενώ σε χώρες της ΕΕ, στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ, οι δείκτες ήταν οι υψηλότεροι του τομέα των υπηρεσιών, συγκρίσιμοι με τομείς της βαριάς βιομηχανίας. Οι μυοσκελετικές παθήσεις, οι παθήσεις του δέρματος και του αναπνευστικού αποτελούν το 70%.

Στην απουσία μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και εκπαίδευσης του προσωπικού για τα αναγκαία μέτρα προστασίας του, τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού, τα ελαστικά ωράρια και την εντατικοποίηση της δουλιάς, αναφέρθηκε ο τεχνικός Ασφαλείας του ΤΕΕ Μάκης Παπαδόπουλος. «Το σημερινό νοσοκομείο αποτελεί “βασίλειο” υπερωρίας και εντατικοποίησης», επισήμανε και τόνισε ότι εμπόδια στην προώθηση των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων αποτελούν η λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ο ψευδεπίγραφος ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας, η ανυπαρξία ασφαλιστικής κάλυψης του επαγγελματικού κινδύνου. Για να καταλήξει υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίος ο αγώνας για να δημιουργηθούν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης στα νοσοκομεία, να εφαρμοστεί Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στα νοσοκομεία, αλλά και για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας.