Αρχικοί Πίνακες από την Επιτροπή Προσλήψεων (ενημερωτικό σημείωμα)

p> 

Η Επιτροπή Προσλήψεων, μετά από 4 συνεδριάσεις και έχοντας να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, κατέληξε σε μία αρχική πρόταση για προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών. Η πρόταση αυτή τίθεται υπόψη των Ενώσεων, ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να οριστικοποιηθεί.

                                          Για να δείτε τον πίνακα κλικ εδώ.

 

Ως τελική προθεσμία υποβολής διορθωτικών προτάσεων εκ μέρους των Ενώσεων ορίζεται το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, οπότε θα συνεδριάσει στις 12μμ εκ νέου η Επιτροπή και θα επακολουθήσουν συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας και πιθανόν με το Υπουργείο Οικονομικών.

  • Οι προτάσεις πρέπει να σταλούν στο φαξ της ΟΕΝΓΕ (210-5234725).
  • Ενώσεις που τυχόν δεν έστειλαν έως τώρα προτάσεις για ανάγκες ειδικευομένων καθώς και γιατρών στα Κέντρα Υγείας παρακαλούνται να τις συμπεριλάβουν στο έγγραφο που θα στείλουν.
  • Την ερχόμενη εβδομάδα η Επιτροπή θα καταλήξει σε προτάσεις για ειδικευόμενους και γιατρούς ΚΥ και οι πίνακες θα αναρτηθούν προκειμένου σε τακτή προθεσμία να υπάρξουν και πάλι προτάσεις των Ενώσεων.

 

 

Το σκεπτικό με το οποίο κινήθηκε η Επιτροπή περιγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα της συναδέλφου Όλγας Κοσμοπούλου που παρατίθεται στη συνέχεια.

                       

                                     Δημήτρης Βαρνάβας

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

                               ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

                      ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

 

Η Επιτροπή προσλήψεων έχει συνολικά συνεδριάσει 4 φορές έως σήμερα. Τελευταία συνεδρίαση ήταν στις 10/6/2009. Ως αρχικοί στόχοι ορίστηκαν:

1. Η δημιουργία βάσεως δεδομένων όπου να συμπεριλαμβάνονται οι υπηρετούντες ιατροί στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας όλης της χώρας (ειδικευμένοι, ειδικευόμενοι και επικουρικοί ιατροί), καθώς επίσης ο αριθμός και τύπος εφημεριών που επιτελούν σήμερα.

2. Ο σχεδιασμός της κατανομής των 2000 νέων προσλήψεων (θέσεις ειδικών και ειδικευόμενων)  προς υλοποίηση του συμφωνηθέντος «κανένας γιατρός σε όλη τη χώρα δεν θα κάνει πάνω από 7 ενεργείς ή 11 παντός τύπου εφημερίες μηνιαίως, μετά την 1η Ιουλίου 2009».

Έως σήμερα και με αφετηρία τα στοιχεία που εστάλησαν από τις διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων της χώρας προς το Υπουργείο Υγείας έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων όπου συμπεριλαμβάνονται το 100% των νοσοκομείων και το 85% περίπου των ΚΥ (κατά δήλωση της υπεύθυνης υπαλλήλου κ. Παπαθανασίου και στον βαθμό που μπορούμε να το επαληθεύσουμε).

Εδώ υπενθυμίζεται ότι στους υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι ήδη προκηρυγμένες θέσεις και οι θέσεις υπό προκήρυξη που εκκρεμεί, δεδομένου ότι στην συμφωνία αναγράφεται σαφώς ότι οι 2000 νέες θέσεις είναι επιπλέον αυτών των κατηγοριών. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις των επικουρικών γιατρών που ήδη υπηρετούν – θεωρείται δεδομένο ότι, κατά τεκμήριο, καλύπτουν ήδη υπαρκτές ανάγκες και θα πρέπει να παραμείνουν καλυμμένες (οι υπηρετούντες επικουρικοί ιατροί μόνον στα νοσοκομεία υπολογίζονται αυτήν τη στιγμή σε 1190 !).

Κατά την συνεδρίαση της 1/6/09, παρουσιάστηκε από υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υγείας αναλυτικός πίνακας όπου φαίνεται ότι, για την εκπλήρωση του στόχου του νομοθέτη (7-11) στα νοσοκομεία της χώρας (δηλαδή όχι στα ΚΥ και χωρίς να υπολογίζεται το ΕΚΑΒ – θυμίζουμε ότι ο σύλλογος ιατρών ΕΚΑΒ έχει εκτιμήσει ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσληψη 350 ειδικευμένων γιατρών και για άμεση πρόσληψη 125) και μόνον όσον  αφορά τους ειδικευμένους ιατρούς, θα πρέπει να προσληφθούν 1170 ειδικευμένοι γιατροί.

 

Στις συνεδριάσεις 1/6/09 και 10/6/09 έγινε προσπάθεια κατανομής των θέσεων ειδικευμένων ιατρών ανά νοσοκομείο. Ελήφθησαν υπόψη:

1. Οι ανάγκες όπως προκύπτουν από τα κατατεθειμένα από τα νοσοκομεία στοιχεία

2. οι σχετικές προτάσεις των Ενώσεων (η αξιολόγηση των αναγκών από τις Ενώσεις συχνά και δικαιολογημένα διαφέρει από τα στοιχεία που προκύπτουν υπηρεσιακά).

 

Δόθηκε σαφής προτεραιότητα:

1. Σε επαρχιακά νοσοκομεία και σε νοσοκομεία και νοσοκομειακές υποδομές της νησιωτικής χώρας,

2. Σε ειδικότητες αιχμής που κατ’ εξοχήν επιτελούν ενεργείς εφημερίες ( ιατροί ΜΕΘ, Παθολόγοι, Χειρουργοί, Παιδοχειρουργοί, Ορθοπεδικοί, Παιδίατροι, Καρδιολόγοι, Πνευμονολόγοι).

Υπολογίζεται ότι οι ανάγκες των ΚΥ θα καλυφθούν κατ’ αρχάς με την τοποθέτηση 300 περίπου ειδικευμένων ιατρών (σημειώνεται ότι τα στοιχεία από τα ΚΥ είναι εξαιρετικά ελλιπή και, κυρίως, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εφημερίες που επιτελούν οι ειδικευμένοι ιατροί που υπηρετούν σε περιφερικά ιατρεία αλλά συχνά και οι ιατροί που υπηρετούν στα ίδια τα ΚΥ).

Οι ανάγκες σε ειδικευόμενους προκειμένου να συντελεσθεί το «κανένας πάνω από 7 εφημερίες» υπολογίζονται αδρά σε πολύ πάνω από 500 θέσεις, αλλά εκκρεμεί η αναλυτική επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Θα πρέπει να συζητηθεί από την ΕΓ το ενδεχόμενο να ζητηθούν θέσεις ειδικευομένων πάνω από το όριο των 2000, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η ανάγκη πρόσληψης ειδικευομένων στα νοσοκομεία όπου θα μπορούν να εκπαιδεύονται.

Όσον αφορά τις 125 θέσεις ιατρών ΕΚΑΒ και λόγω της κομβικής θέσης που κατέχει το ΕΚΑΒ το σύστημα υγείας, υπάρχει η σκέψη να υπολογισθούν εκ των 2000 ή να ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία να προταχθούν άμεσα ως ανάγκη και να καλυφθούν παραλλήλως.

Αναμένονται από το Υπουργείο στοιχεία που αφορούν την στελέχωση Ψυχιατρικών και Παιδοψυχιατρικών  Τμημάτων.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι ο πολιτικός υπεύθυνος κ. Ριζάς, ενώ έχει δώσει σαφή διαβεβαίωση ότι «δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την έγκριση και προκήρυξη των θέσεων από το Υπουργείο Οικονομικών», δεν έχει εμφανισθεί στις τελευταίες 2 συνεδριάσεις και δεν έχει ανταποκριθεί στην απόφαση της επιτροπής (1/ 6/09) να ζητηθεί άμεσα και εντός της προηγούμενης εβδομάδος η έγκριση από το Υπ. Οικονομικών 600 θέσεων αρχικά.

 

                                      Κοσμοπούλου Όλγα