Αρχίζει η εξόφληση των χρεών προς τα νοσοκομεία

Με ποσό 2 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να ξεκινήσει η εξόφληση των χρεών των νοσοκομείων -που υπολογίζεται σε 4-4,5 δισ. ευρώ- προς τους προμηθευτές φαρμάκων και ιατρικού υλικού, ενεργοποιώντας και πάλι τη ρύθμιση που είχε γίνει το 2004.

Οι προμηθευτές ιατρικού υλικού, που απέχουν από παραδόσεις στα νοσοκομεία, αποφάσισαν να αναστείλουν την κινητοποίησή τους και εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που υπέβαλαν χθες με τη μορφή παρατηρήσεων στο υπουργείο Υγείας, προγραμματίζουν να επανέλθουν με νέες αποχές παραδόσεων από τις 12 Ιανουαρίου.

Ο υπουργός Υγείας, Δ. Αβραμόπουλος, ξεκίνησε συναντήσεις με τους φορείς των προμηθευτών, προκειμένου να τους ενημερώσει για την κυβερνητική πρόθεση να εξοφληθεί μέρος του χρέους, με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να συμπεριληφθεί στο νόμο με τον οποίο θα κυρωθεί η συλλογική σύμβαση των γιατρών.

Οι επιχειρήσεις, για να υπαχθούν στη ρύθμιση αποπληρωμής των χρεών τους υποχρεούνται να αποποιηθούν το δικαίωμα αναζήτησης τόκων που προβλέπεται με το Π.Δ. 166 (euribor συν 7 μονάδες) και να παράσχουν έκπτωση από 3,5% – 5% ανάλογα με το είδος της προμήθειας.

Το σύνολο των προμηθευτών των νοσοκομείων διεκδικούν την υπαγωγή στη ρύθμιση και των οφειλών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ρύθμιση του 2004 και αφορούσε προμήθειες που είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη και από το 2002.

Προμηθευτές

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις προμήθειας ιατρικών μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών κ.λπ., αυτές θα πρέπει να παραιτηθούν από διεκδικήσεις για εξωσυμβατική προμήθεια των νοσοκομείων με προϊόντα τους.

Από την πλευρά του Συνδέσμου Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας (ΣΕΠ), ζητήθηκε χθες να αποπληρωθεί το σύνολο της οφειλής προς τις επιχειρήσεις του κλάδου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αποσαφήνιση του τρόπου πληρωμής, για όλες τις προμήθειες που έχουν γίνει συμβατικά ή εξωσυμβατικά, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση από πλευράς τους για παραίτηση από τους τόκους.

Από πλευράς Πανελληνίου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ), κατά τη διάρκεια έκτακτης γενικής συνέλευσης, χαρακτηρίσθηκε η πρόταση αυτή απαράδεκτη και τονίσθηκε η δυσχερής θέση των εταιρειών, λόγω των εορτών. Έτσι, αποφασίσθηκε η αναστολή της κινητοποίησης και ο συντονισμός με τους τέσσερις συνδέσμους του κλάδου, για γενικευμένες αποχές από την προμήθεια υλικών και ιατρικών μηχανημάτων, από τις 12 Ιανουαρίου.

Αντίστοιχα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) σε επιστολή του προς το υπουργείο Υγείας σημειώνει πως δεν αποδέχεται κανένα ποσοστό έκπτωσης, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει 3 χρόνια για την εξόφληση προμηθειών, διεκδικεί την εξόφληση εξωσυμβατικών προμηθειών, καταβολή του 30% εντός Δεκεμβρίου και σε δύο δόσεις ως τον Ιούνιο του 2009 το υπόλοιπο ποσό.

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ