ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: Απαγορεύεται η μείωση των αποδοχών

Η μείωση των αποδοχών αποτελεί παράνομη βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας και είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αυτό έκρινε ο Αρειος Πάγος επικυρώνοντας εφετειακή απόφαση που δικαίωσε διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, υπογράφει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πενταετούς θητείας (2001-2006) για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας. Με την από 18.10.2001 υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι μηνιαίες αποδοχές του σε 5.869 ευρώ. Στη συνέχεια, στις 6.10.2004, με νεότερη υπουργική απόφαση οι αποδοχές του μειώθηκαν αναδρομικά από 1.7.2004 σε 3.200 ευρώ.

Περαιτέρω, με απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (6.6.2005) λύθηκε η σύμβαση εργασίας.

Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι η μείωση των αποδοχών συνιστά απαγορευμένη βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας και ότι αντιστρατεύεται ευθέως τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας ωφέλειας που να τη δικαιολογούν. Αντισυνταγματική και κατά συνέπεια ανεφάρμοστη έκρινε ο Αρειος Πάγος τη διάταξη του Ν. 3264/2004 με την οποία προβλέφθηκε η λύση της σύμβασης εργασίας των διευθυνόντων συμβούλων των Οργανισμών Λιμένων. Και αυτό γιατί πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση με «γνήσιααναδρομική δύναμη», η οποία αποτελεί «επέμβαση του νομοθέτη » και προσβάλλει το δικαίωμα στην ελευθερία της εργασίας.

Κρίθηκε ακόμη ότι ο Ν. 2932/2004 για τη μετατροπή των Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες, κτλ. παρέχει στους συναρμόδιους υπουργούς τη δυνατότητα να καθορίζουν μεν τις αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων, αλλά δεν τους δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τις αμοιβές κατά τη διάρκεια της σύμβασης και πολύ περισσότερο να καθορίζουν τις αποδοχές αναδρομικά.

Ετσι οι αρεοπαγίτες έκαναν δεκτή την αίτηση του διευθύνοντος συμβούλου και του επιδίκασαν διαφορές αποδοχών λόγω της μείωσής τους που επήλθε με την υπουργική απόφαση του 2004, όπως επίσης επιδίκασαν τις αποδοχές που θα ελάμβανε από την ημέρα της απόλυσής του ως τη νόμιμη λήξη της σύμβασης εργασίας (2005-2006).