ΑΡΜΑ- Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Συνεχίζονται οι παράνομες Καρατομήσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων. Αλαζονεία – Ρουσφέτι – Εγκαθίδρυση του Επιτελικού- Κομματικού Κράτους της Ν.Δ από τους «Άριστους» Διοικητές