Άρνηση πληρωμής στα έκτακτα τέλη και χαράτσια (έντυπο δήλωσης)

div style=”margin: 2.25pt 0cm”>Ως γνωστόν έχει δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία ένα μαζικό κίνημα ανυπακοής στα μέτρα που επιβάλλει με ρυθμό πολυβόλου η κυβέρνηση. Ενώσεις Γιατρών καθώς και μεμονωμένοι συνάδελφοι δηλώνουν ότι θα προβούν σε άρνηση πληρωμής στα έκτακτα τέλη και χαράτσια που έχουν πρόσφατα επιβληθεί. Αυτή η άρνηση μπορεί να εκφραστεί με δύο τρόπους:

1.- Αφήνοντας να παρέλθει άπρακτη η ημερομηνία πληρωμής
2.- Καταθέτοντας στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση αντίθεσης, στην οποία εξηγούνται οι λόγοι της άρνησης πληρωμής. Η δήλωση μπορεί να επιδοθεί αυτοπροσώπως, είτε να αποσταλεί με συστημένη επιστολή για την οποία θα ζητήσουμε να μας επιστραφεί απόδειξη επίδοσης, οπότε θεωρείται ότι η δήλωση αντίθεσης έχει πρωτοκολληθεί.
Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ορισμένες φόρμες αντίθεσης πληρωμής, στα οποία όμως δεν φαίνονται οι συντάκτες τους και η ιδιότητά τους, εάν δηλαδή είναι δικηγόροι, εφοριακοί ή φοροτεχνικοί, ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία και η νομική τους τεκμηρίωση.
Προκειμένου να αναρτήσουμε στο Ygeianetένα αξιόπιστο έντυπο αποταθήκαμε στο δικηγόρο Παρ΄ Αρείω Πάγω κ. Μιχαήλ, ο οποίος επεξεργάστηκε σχετική δήλωση, την οποία μπορείτε να ανακτήσετε είτε σε μορφήWord (κλικ εδώ) είτε σε μορφή Pdf(κλικ εδώ) και αφού τη συμπληρώσετε να την αποστείλετε.
Ygeianet