ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 101 θέσεις ΥΕ στα νοσοκομεία (4Κ/2015)

P class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Εκδόθηκαν την Πέμπτη 17 Μάρτη τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν μίας (101)θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), στα νοσοκομεία της χώρας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.


class=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 4pt”>Τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.