Ασφαλιστικό

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου συνάντηση του Προέδρου και του Γραμματέα του ΠΙΣ κκ Βλασταράκου και Βαρνάβα με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Πετρόπουλο για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλιση των γιατρών στο νέο Ταμείο (ΕΦΚΑ) και ιδιαίτερα για το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με τους Παλαιούς Ασφαλισμένους.


Ο υφυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη με τη Γεν. Γραμματέα κ. Βρακά και υπηρεσιακούς παράγοντες, στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και ενημέρωση.


Συνοπτικά:


-Υπήρξε δέσμευση από πλευράς υπουργείου για έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Η εγκύκλιος θα σταλεί στις υπηρεσίες μισθοδοσίας των Νοσοκομείων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου, καθώς και την ιστοσελίδα του ΠΙΣ.


-Δεν υφίσταται υποχρέωση των γιατρών να δηλώσουν άμεσα την επιλογή τους σχετικά με τη συνέχιση ή μη της ασφάλισης στο ΤΣΑΥ. Η σχετικά δήλωση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και τότε θα γίνουν οι αναγκαίοι συμψηφισμοί.


Περισσότερα…