ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Για διάλογο με τους γιατρούς πριν από κάθε αλλαγή των στα πλαίσια του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας δεσμεύτηκε ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος

    Τις βασικές θέσεις της Διοίκησης του Ιδρύματος, εν όψει της συγκρότησης του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ανέλυσε απευθυνόμενος στους γιατρούς του ΙΚΑ ο διοικητής του Ιδρύματος Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Ο κ. Σπυρόπουλος αναφέρθηκε στο πλαίσιο που εισηγείται το ΙΚΑ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ένταξη των ιατρών του Ιδρύματος στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης, της ηγεσίας του Υπουργείου και της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοχεύει στη οριστικοποίηση πλαισίου που κατοχυρώνει τη Δημόσια Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

    Εν συνεχεία διαβεβαίωσε τους γιατρούς ότι η Διοίκηση του Ιδρύματος θα γνωστοποιεί με υπεύθυνο τρόπο, τόσο στους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους, όσο και στο σύνολο των ιατρών, τις θέσεις που τίθενται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει και την ευθύνη ολοκλήρωσης της νομοθετικής επεξεργασίας του προωθούμενου σχετικού νομικού πλαισίου για τη συγκρότηση του ΕΟΠΥΥ. «Τόσο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων όσο ο τρόπος παροχής υπηρεσιών επιδέχεται διαλόγου και διορθωτικών προτάσεων και σε κάθε περίπτωση θα οριστικοποιείται κυρίως με την έκδοση κανονιστικών πράξεων», τόνισε ο Διοικητής του ΙΚΑ.

    «Η συγκρότηση ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για την παροχή υπηρεσιών υγείας», είπε ο κ. Σπυρόπουλος «αποτελεί θεσμική τομή που στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των πόρων των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, την ενιαία και αποτελεσματική διοίκηση, τη ριζική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τον ουσιαστικό έλεγχο των δαπανών».

    «Οι βασικοί άξονες της εισήγησης της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι αφορούν την οικοδόμηση του βασικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων των ιατρών του Ιδρύματος στον ΕΟΠΥΥ, είναι οι παρακάτω:

    – Θα δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής των ιατρών Π.Α.Α. , μετά την ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ για την εθελούσια ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ ή στο ΕΣΥ

    – Θα υπάρξει πλήρης κατοχύρωση των εργασιακών, ασφαλιστικών, μισθολογικών κεκτημένων του συνόλου των Μόνιμων και Αορίστου Χρόνου ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μετά την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ.

    Τέλος, επεκτείνονται τα δικαιώματα των ιατρών (Μόνιμων και Αορίστου Χρόνου) για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και στα προσωπικά τους ιατρεία, σε περίπτωση που επιλεγεί η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με ελεύθερη επιλογή πιστοποιημένων ιατρών στον ΕΟΠΥΥ, με συνακόλουθη βελτίωση των μηνιαίων απολαβών τους.

    Με νεότερη ανακοίνωση η Διοίκηση του ΙΚΑ διαβεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε κατάργηση οποιασδήποτε Μονάδας Υγείας από αυτές που λειτουργούν σήμερα.

    “Οι Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλέπεται να ενταχθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που συστήνεται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης “Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις” που έχει κατατεθεί στη Βουλή επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

    Η επανεξέταση της περιφερειακής παρουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε κάθε νομό που γίνεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την αναδιοργάνωση των μονάδων του, αφορά τις Μονάδες Ασφάλισης και σε πρώτη φάση εξετάζεται η αναστολή λειτουργίας ορισμένων Παραρτημάτων του” τονίζεται στην ανακοίνωση.

   

    Κ.Θ.