ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ- προσχέδιο κατευθυντήριας οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών στην ΕΕ

p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ YΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

    ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

    Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

    Τηλ.: 210-5230529

   

    Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2008

   

   

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

    Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, στα πλαίσια της ¶τυπης Συνόδου των Υπουργών Υγείας, στην πόλη Angers της Γαλλίας, παρουσίασε σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 2008, την ομιλία του με θέμα το προσχέδιο της κατευθυντήριας οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών και τη διασυνορική υγειονομική περίθαλψη.

    Ο κ. Κωνσταντόπουλος, τόνισε, ότι είναι πολύ σημαντική η υιοθέτηση ενός κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου, σχετικά με τις υπηρεσίες Υγείας, με την προϋπόθεση να αξιολογηθούν και να μελετηθούν σε βάθος οι μηχανισμοί για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης στα Κράτη-Μέλη.

    Παράλληλα, επεσήμανε, ότι στην Ελλάδα δίνεται μεγάλη έμφαση στη ενημέρωση θεμάτων Υγειονομικής περίθαλψης όχι μόνο σΆ αυτά που αφορούν τους Ευρωπαίους Εταίρους μας αλλά και τις γειτονικές χώρες μας , δεδομένου ότι οι κίνδυνοι της Υγείας δεν διακρίνουν εδαφικά σύνορα.

    Ο Υφυπουργός, καταλήγοντας, έδωσε έμφαση στη λήψη κάθε πρωτοβουλίας σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας, η οποία θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών όταν αυτοί μετακινούνται και να εξασφαλίζεται η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών βάσει σαφών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας.