Αθώος λόγω κρυφής κάμερας

Αθώος λόγω κρυφής κάμερας
Με το σκεπτικό ότι «το αποδεικτικό υλικό (σ.σ. της κρυφής κάμερας) δεν
χρησιμοποιείται αν δεν υπάρχει ρητή συναίνεση» και ότι «δεν είχαν
προσημειωθεί τα χρήματα», το ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου έκανε δεκτή την έφεση του χειρουργού ΕΣΥ
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Στυλιανού Δεληκούκου και τον
αθώωσε. Ο κ. Δεληκούκος είχε παραπεμφθεί για χρηματισμό από ασθενή,
έπειτα από τηλεοπτική εκπομπή του δημοσιογράφου κ. Μ.
Τριανταφυλλόπουλου. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό του ΠΙΣ απάλλαξε τον
γιατρό, με το σκεπτικό επίσης ότι «δεν αποδείχθηκε ότι είχε υπάρξει
οποιαδήποτε προσυνεννόηση για τη λήψη υλικού ανταλλάγματος, όπως
απαιτείται από την τροποποίηση του ΠΚ 235». Ετσι έκρινε, «μετά από
επισταμένη διαβούλευση, ότι το αποδεικτικό υλικό δεν επαρκεί να
τεκμηριώσει τη σχετική κατηγορία».

Η ίδια υπόθεση εκκρεμεί και στα ποινικά δικαστήρια.